Geïntegreerde zorg

Aafje biedt zorg voor ouderen met obesitas

In Nederland kampen steeds meer ouderen met overgewicht. Dit brengt een specifieke zorgbehoefte met zich mee. Aafje biedt deze specifieke zorg in verpleeghuis De Vijf Havens.

De Vijf Havens heeft op dit moment drie studio’s voor mensen met obesitas. Eind november is de eerste klant met obesitas opgenomen.  Het programma bestaat uit drie onderdelen; een obesitas afdeling, een zorgprogramma obesitas en het expertiseteam.

Juiste zorg op de juiste plek

Het zorgprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met het Franciscus Gasthuis, Maasstad ziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum. Het biedt herstel-, revalidatie- en verpleeghuiszorg voor ouderen met obesitas. Ze hoeven hierdoor minder lang in het ziekenhuis te blijven. Dit verbetert de doorstroom in ziekenhuizen en mensen krijgen de juiste zorg op de juiste plek.

Zelfredzaamheid

Het doel van het zorgprogramma is het welbevinden en de zelfredzaamheid te bevorderen om weer naar huis te kunnen of naar een andere locatie te verhuizen.

Expertiseteam

Het expertiseteam bestaat uit verschillende zorgprofessionals, zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, diëtist, wondverpleegkundige, obesitasverpleegkundige en een wijkverpleegkundige.

Zij zijn voor Aafje collega’s beschikbaar om te helpen en adviseren bij de zorg voor mensen met obesitas. Denk hierbij aan het gebruik van specifieke materialen en hulpmiddelen. Daarnaast aan het bespreekbaar maken van vooroordelen. Niet alleen bij collega’s, maar ook bij bewoners en mantelzorgers.

 

Reacties