Geïntegreerde zorg

Amsterdam krijgt spoedkliniek voor ouderen

Het AMC, Cordaan en Zilveren Kruis starten in juni in Amsterdam Zuidoost een zogenoemde wijkkliniek; een spoedkliniek voor ouderen.

De spoedkliniek in het voormalig verpleeghuis Eben Haëzer in Zuidoost telt 24 bedden. Er is geen ok of SEH. Patiënten met bijvoorbeeld longontsteking, ontregelde diabetes en hartfalen kunnen er terecht. Dit meldt Trouw.

Acute problemen

Er zijn wel steeds meer eerstelijnsverblijven voor mensen die na een operatie of ziekte moeten aansterken. De Wijkkliniek onderscheidt zich doordat het ouderen met acute problemen opneemt. Het team bestaat uit klinisch geriaters en internisten-ouderengeneeskunde van het AMC en verpleegkundigen van Cordaan.

Dichter bij huis

De Wijkkliniek moet ervoor gaan zorgen dat er 20 procent minder SEH-bezoeken nodig. Daarnaast moet het aantal heropnames met de helft naar beneden. Het initiatief past binnen het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistisch Zorg van de overheid: geen zorg in het ziekenhuis als het ook dichter bij huis kan.

 

Reacties