Auteursrichtlijnen

U kunt opiniestukken aanbieden voor onze website, deze worden ook gepresenteerd in de wekelijkse nieuwsbrief. Het idee is dat iemand uit het veld inhoudelijk schrijft over een bepaalde kwestie. De artikelen dienen als blog ingestoken te zijn en niet journalistiek (dus geen interview) of commercieel.

Richtlijnen voor blogs

 • Redeneer van een persoonlijke ervaring naar de boodschap toe
 • De lengte is variabel. Richtlijn qua lengte: 300 ~ 600 woorden
 • Bij een blog wordt idealiter een foto van de auteur geplaatst
 • Een weblog is geen reclameverhaal; de bedrijfsnaam wordt maximaal een keer genoemd
 • Verzin een invalshoek; de boodschap moet in één zin te verwoorden zijn
 • Werk in alinea’s en gebruik tussenkopjes
 • Een voorbeeld maakt vaak sneller iets duidelijk
 • Leg ongebruikelijke termen uit, vermijd onnodig management- en beleidsjargon
 • Gebruik korte en actieve zinnen

Nota bene

 • De eindredactie redigeert de tekst en legt de geredigeerde tekst voor publicatie aan de auteur voor opdat deze de tekst kan controleren op feitelijke onjuistheden. Auteurs die samen een artikel inleveren, kiezen één contactpersoon die volmacht heeft om de geredigeerde tekst goed te keuren
 • De eindredactie maakt de koppen, de tussenkoppen en het intro
 • Van geaccepteerde artikelen vervalt het auteursrecht aan de redactie
 • De redactie kan bijdragen weigeren of publicatie uitstellen