Auteursrichtlijnen

U kunt artikelen en opinies aanbieden voor onze website. Deze worden ook gepresenteerd in de wekelijkse nieuwsbrief. De redactie beoordeelt artikelen liefst aan de hand van een beknopte samenvatting of pitch.

Richtlijnen voor aangeboden artikelen

 • Houd uw verhaal beknopt: maximaal 1000 woorden. Kom snel ter zake, de doelgroep is bekend met de ontwikkelingen dus algemene inleidingen zijn overbodig
 • Wees kwistig met voorbeelden. Eén praktijkvoorbeeld maakt meer duidelijk dan vele theoretische zinnen
 • Schrijf actieve zinnen. Dus niet: ‘Er wordt bezuinigd op…’, maar: ‘Het kabinet/de organisatie/X bezuinigt op…’

Richtlijnen voor blogs

 • De lengte is variabel. Richtlijn qua lengte: 300 ~ 600 woorden
 • Bij een blog wordt een foto van de auteur geplaatst
 • Een weblog is geen reclameverhaal; de bedrijfsnaam wordt maximaal een keer genoemd
 • Verzin een invalshoek; de boodschap moet in één zin te verwoorden zijn
 • Werk in alinea’s en gebruik tussenkopjes
 • Redeneer van een persoonlijke ervaring naar de boodschap toe
 • Een voorbeeld maakt vaak sneller iets duidelijk
 • Leg ongebruikelijke termen uit, vermijd onnodig management- en beleidsjargon
 • Gebruik korte en actieve zinnen

Nota bene

 • De eindredactie redigeert de tekst en legt de geredigeerde tekst voor publicatie aan de auteur voor opdat deze de tekst kan controleren op feitelijke onjuistheden. Auteurs die samen een artikel inleveren, kiezen één contactpersoon die volmacht heeft om de geredigeerde tekst goed te keuren
 • De eindredactie maakt de koppen, de tussenkoppen en het intro
 • Van geaccepteerde artikelen vervalt het auteursrecht aan de redactie
 • De redactie kan bijdragen weigeren of publicatie uitstellen