Home Auteurs Posts van PdeWinter

Laatste artikelen van deze auteur

Aan goede wil ontbreekt het niet

In de zoektocht naar toekomstbestendigheid voor de Nederlandse zorg mikt de overheid op regionale samenwerking. In de afstemming tussen zorgverleners in het medische en het sociale domein zou veel maatschappelijke waarde verborgen zitten. 

Hoe waardegedreven is het Integraal Zorgakkoord?

‘Met dit akkoord willen we grote impact hebben op de zorg, en merkbare resultaten behalen voor iedere inwoner van Nederland’, schrijven de auteurs van het Integraal Zorgakkoord op pagina 22. Op dezelfde pagina maken ze een monitoringstructuur op de plannen wereldkundig op drie (!!!) verschillende niveaus.pdew

De waarde van zorgverleners: Quadruple aim

We kennen nu de Triple Aim – zie de twee vorige artikelen in deze serie. Maar er zijn volop redenen om aan de drie doelstellingen waarop dergelijke programma’s gemanaged worden, nog een vierde doelstelling toe te voegen: het verbeteren van de ervaring en beleving van het zorgpersoneel.

Triple Aim op z’n Nederlands

In het vorige stuk in deze serie behandelde ik het Triple Aim Model, ontwikkeld door de Amerikaan Donald Berwick, als methode om op populatieniveau de gezondheidszorg te optimaliseren aan de hand van drie doelstellingen: het verbeteren van de ervaring van cliënten/patiënten; het verbeteren van de gezondheid van een populatie en het verlagen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking.piere

Hoe staat het eigenlijk met Triple Aim?

Tot nu toe heb ik het in deze serie over twee vormen van waardegedreven zorg gehad: Value based healthcare en het door de Nederlandse overheid gepropageerde Passende zorg (zie met name deel 2). Er is echter nog een derde vorm: het door Harvard-professor en kinderarts Donald Berwick bedachte Triple Aim.