Home Auteurs Posts van Maaike Zweers

Laatste artikelen van deze auteur

Gudule Boland: ‘Geef ook laaggeletterde patiënt een rol in de spreekkamer’

Cijfers van het CBS laten zien dat laaggeletterden een zes jaar kortere levensverwachting hebben en bovendien vijftien minder gezonde jaren. Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van deze grote gezondheidsverschillen. Een van de aandachtsgebieden is de communicatie tussen zorgverlener en patiënt, ook bij het samen beslissen.

Bundelbekostiging: belemmeringen en adviezen

De bekostiging van zorgaanbieders vormt een belemmering voor brede invoering van waardegedreven zorg. Bundelbekostiging kan helpen om de beste uitkomsten te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Toch wordt dit bekostigingsmodel in Nederland nog niet op grote schaal toegepast. Daniëlle Cattel over belemmeringen en adviezen.

Patiëntenparticipatie: de juiste belangenbehartiger op de juiste plek

De rol van en patiënten en belangenbehartigers bij het verbeteren van zorg is waardevol. Ella Visserman van Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en Josine van der Kraan van Patiëntenfederatie Nederland over de voordelen en de verschillende niveaus van patiëntenparticipatie.

Diabeter uitgeroepen tot wereldwijd voorbeeld voor waardegedreven zorg

Het World Economic Forum heeft het Nederlandse Diabetescentrum Diabeter uitgeroepen tot een van de wereldwijde voorbeelden voor innovatieve waardegedreven zorg. Het World Economic Forum kent deze titel toe aan Diabeter als zijnde ‘een geavanceerd en impactvol initiatief dat leidend is in het versnellen van op waarde gebaseerde gezondheidszorg wereldwijd'.

Laurentius Ziekenhuis start digitale intake bij onderzoek dikke darm

De poli MDL van het Laurentius Ziekenhuis is gestart met een digitale intake voor patiënten die een onderzoek krijgen van de dikke darm. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, doen zelf de intake via het patiëntenportaal.