Home Auteurs Posts van KiZ

Laatste artikelen van deze auteur

Passende zorg is Levensloopzorg: een blauwdruk voor implementatie van waardegedreven zorg

Met de slogan ‘Zorg van waarde’ startte het Leids Universitair Medisch Centrum in 2020 de implementatie van waardegedreven zorg. De principes hiervan kunnen als een formule tegen elkaar worden uitgezet. Een integrale aanpak maakt verbanden tussen de elementen zichtbaar en de effecten van implementatie op meerdere niveaus wetenschappelijk meetbaar.

Vijf uitdagingen voor samen beslissen in de ouderenzorg

De focus op passende zorg van het ministerie van VWS benadrukt het belang om goed aan te sluiten bij de situatie en de wensen van ouderen gericht op een betere kwaliteit van leven. Niet vanzelfsprekend ‘meer’ doen, niet vanzelfsprekend ‘minder’ doen, wel mogelijk vaker ‘anders’ doen. Samen beslissen wordt gezien als een belangrijke manier van gespreksvoering om samen met de oudere te komen tot deze passende zorg. Er zijn echter uitdagingen te signaleren.

KiZ special Samen beslissen | Naar meer bewuste onbekwaamheid

Samen beslissen vormt een belangrijke basis voor de transformatie die de zorg moet ondergaan. Het is een blijvertje in de zorg en is dus ook voor de redactie van Kwaliteit in Zorg (KiZ) een terugkerend thema met deze nieuwe special: waar staan we met samen beslissen en wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de huidige samenleving?

De weerbarstige praktijk van samen beslissen

Ellen Driever heeft veel onderzoek naar samen beslissen gedaan en promoveerde op dit onderwerp. Sinds een half jaar werkt ze als arts-assistent in opleiding tot kinderarts. "In de praktijk merk ik dat ik regelmatig bewust onbekwaam ben in samen beslissen. Het is veel moeilijker om het toe te passen, dan om het te analyseren of om erover te schrijven. Als ik overtuigd ben dat dit de beste behandeling is voor het kind, wil ik zo graag sturen naar één behandeling. In die situatie geef ik weinig ruimte voor de wensen van de ouders en het kind."

Toolkits Samen Beslissen in de ggz: co-creatie met cliënten en naasten

Uit verschillende peilingen blijkt dat samen beslissen leeft en tot op zekere hoogte wordt toegepast in de ggz. Tegelijkertijd verschillen de percepties van cliënten en ggz-professionals over hoe het staat met samen beslissen. Dit gaat vooral over het expliciet maken welke beslissingen samen genomen worden en over het inzichtelijk maken van behandelopties met voor- en nadelen. MIND en Akwa GGZ ontwikkelden Toolkits Samen Beslissen om hierbij te ondersteunen. In dit artikel wordt stilgestaan bij het ontwikkelproces, de toolkits, ontvangst in de praktijk en wensen voor de toekomst.