Home 2021

Laatste blogs

Meten van uitkomsten en kosten

Thuismonitoring na transplantatie als basis voor gepersonaliseerde zorg

Thuismeting na onder meer transplantaties bespaart het LUMC kosten en verbetert de nazorg. Vanuit het transplantatiecentrum (TRAX) werkt men horizontaal samen met Hepatologie, Nierziekten en Chirurgie. “We onderzoeken al lange tijd de mogelijkheden van e-health en datamanagement. Nu we een werkende infrastructuur hebben, is het tijd voor nieuwe stappen", aldus Nierspecialist Aiko de Vries.
Geïntegreerde zorg

Blog: Goed databeheer draagt bij aan gestroomlijnde patiëntenreis

Informatie gaat alleen de juiste richting in stromen als we ook aan ‘watermanagement’ doen, stelt Jeroen Geelhoed van BeBright. “Het ontbreekt nog aan een integrale en zorgbrede visie op het informatielandschap.”
Organisatie

Blog: Kwaliteit verbeteren op basis van signalen

Je hoeft niet alles tot in detail te weten om goed te kunnen sturen. Het gaat erom dat je kunt reflecteren op de juiste set samenhangende signalen, stelt Jeroen Geelhoed van BeBright.
Meten van uitkomsten en kosten

Blog: Samen waarde creëren

Informatievoorziening is nooit een doel op zich, het moet de organisatie helpen om haar doelen te bereiken. Door dit slim te organiseren kan werk worden geschrapt en kunnen medewerkers meer waarde toevoegen, schrijft Jeroen Geelhoed.
Meten van uitkomsten en kosten

Blog: Afspraken over kwaliteit en goede informatievoorziening redt levens

De zorgverlener staat voor goede kwaliteit, maar kan deze pas leveren als de informatievoorziening op orde is. Daar valt nog een wereld te winnen, stelt Jeroen Geelhoed van BeBright.
Ict

Blog: Zo kunnen bestuurders gegevensuitwisseling bevorderen

In zijn vorige blog legde Jeroen Geelhoed van BeBright uit waarom het zo belangrijk is dat gegevensuitwisseling (interoperabiliteit) wordt bevorderd. Vanuit de praktijk zijn er een aantal tips mee te geven om de kans van slagen van dit soort implementatietrajecten te vergroten. Hoe kom je uit de startblokken en hoe pak je vervolgens door?
Ict

Blog: Bestuurders laten te veel kwaliteit van zorg op de plank liggen

Zorgprocessen en samenwerkingsverbanden worden steeds ingewikkelder. Processen zijn soms verre van optimaal. Door gegevens beter uit te wisselen kunnen de zorgprocessen strakker worden ingericht en kan aanzienlijke gezondheidswinst worden geboekt en gezondheidsschade worden voorkomen, schrijft Jeroen Geelhoed van BeBright
Patiëntperspectief

‘Geef huisartsen ruimte voor vaccinatie schrijnende gevallen’

Er zijn heel veel partijen die roepen dat ze voorrang moeten hebben bij het vaccineren. Maar waarom wordt er niet gelobbyd voor de palliatieve patiënten? Waarom krijgt elke huisarts of oncoloog niet de mogelijkheid zijn meest schrijnende patiënten een vaccinatie te geven? En waarom wordt hier door de artsen dus niet voor gelobbyd? Er zijn artsen die bereid zijn om buiten de lijntjes te kleuren voor schrijnende gevallen, maar heel veel doen dat ook niet.

Jaap van den Heuvel: ‘Van links naar rechts alleen nu nog vooruit’

Met de verkiezingen in zicht begint de discussie over de inrichting van het zorgsysteem langzaam op stoom te komen. Een kleine compilatie van links naar rechts laat zien partijen met een bonte mengeling van standpunten komen die slechts één ding gemeen hebben. Ze kosten allemaal (veel) meer geld.

Jannie Oskam: ‘In Tussenland heb je een maatje nodig’

Als je de diagnose ongeneeslijk ziek krijgt, is voortaan alles anders. Je komt in een land waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. In Tussenland is maar één uitgang en er is geen weg terug. In dat land werkt de palliatieve zorg. Alleen weten veel mensen dat niet. Dat is jammer, want je kunt er zo veel steun aan hebben.