Home Blogs

Laatste blogs

Geïntegreerde zorg

Blog: Meer kraamzorg op maat is hard nodig – maar hóe dan?

Kraamzorg, een oer-Hollands fenomeen dat niet weg te denken is uit onze samenleving. Tot voor kort ontbrak het aan uitgebreid wetenschappelijk onderzoek hierover. In 2015 riep Zorginstituut Nederland daarom op tot meer wetenschappelijke kennis over de inhoud en omvang van kraamzorg. Hoe ver zijn we met deze inhaalslag? En hoe kan deze kennis bijdragen aan meer kraamzorg op maat?

Hoe Positieve Gezondheid en Samen Beslissen elkaar verrijken

In persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat het om de vraag: wat doet ertoe voor jou? Dat geldt bij zowel Positieve Gezondheid als Samen Beslissen. Maar hoe verhouden deze benaderingen zich tot elkaar? Welke winst valt er te behalen? En wat kunnen ze van elkaar leren? Vilans heeft het vraagstuk verkend en deelt de conclusies.
Patiëntperspectief

Mijn vriendin met borstkanker had graag goede uitkomstinformatie gehad

In de zorg vinden we het steeds belangrijker dat arts en patiënt samen beslissen over een behandeling. Daarbij speelt uitkomstinformatie een belangrijke rol. Daarover schrijft Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie, naar aanleiding van de campagne Samen Beslissen die onlangs de tweede fase inging.
Patiëntperspectief

Patiënten willen meer en beter geïnformeerd worden over transfers

Jaarlijks hebben duizenden patiënten vervolgzorg nodig, of dat nu monitoring is na een coronabesmetting of revalidatie na een heupoperatie. Die overgang is vaak impactvol voor patiënten en naasten. Helaas blijkt uit onderzoek dat patiënten en naasten hier niet altijd tevreden over zijn, schrijft Femke Keijzer, Managing director bij adviesbureau IG&H. “Gelukkig kunnen digitale oplossingen de transfer verbeteren.”
Patiëntperspectief

Man of vrouw als patiënt, verschil in de zorg moet er zijn

Sekse en gender beïnvloeden ziekte en gezondheid van mannen en vrouwen. Bij urologische en gynaecologische klachten is het verschil duidelijk. Dat sekse en gender ook voor andere aspecten van de zorg van belang zijn, laten de auteurs aan de hand van een casus zien.

Zes lessen voor continue verbetering van zorg

Ziekenhuizen binnen de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) werken sinds 2018 met het waardegedreven zorg programma. Betrokkenen delen zes waardevolle lessen die sinds de start van het programma zijn geleerd en zetten onder andere uiteen hoe verbeteringen te implementeren zijn en hoe interactie tussen zorgteams het beste gefaciliteerd kan worden.

Het succes van waardegedreven zorg binnen de SAZ

De Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) biedt sinds 2018 een programma rond waardegedreven zorg aan haar leden aan. Inmiddels zijn alle 28 SAZ ziekenhuizen aangesloten. Betrokkenen delen de resultaten van de eerste 18 maanden van het darmkanker programma.

Hoe zorgteam Bot- en Wekedelentumoren waarde toevoegt voor patiënten

Uit PROMs haal je wat nodig is om de zorg patiëntgericht en daarmee efficiënt te maken. Maar de ene PROM is de andere niet. Machteld Luizink socioloog en onderzoeker (LUMC) zocht uit waar deze aan moet voldoen om waarde toe te voegen.
Patiëntperspectief

Gericht beleid rond urinekatheters kan LUMC duizenden euro’s besparen

“Artsen en verpleegkundigen zouden al vroeg moeten leren serieus naar het individu te kijken, dat maakt de zorg voor iedere betrokkene beter.” Dat schrijft Jeanne Marie Nollen. Ze doet binnen het LUMC onderzoek naar het gebruik van urinekatheters. Met gerichter beleid kan het ziekenhuis jaarlijks minimaal 6000 euro besparen.

Thuismonitoring na transplantatie als basis voor gepersonaliseerde zorg

Thuismeting na onder meer transplantaties bespaart het LUMC kosten en verbetert de nazorg. Vanuit het transplantatiecentrum (TRAX) werkt men horizontaal samen met Hepatologie, Nierziekten en Chirurgie. “We onderzoeken al lange tijd de mogelijkheden van e-health en datamanagement. Nu we een werkende infrastructuur hebben, is het tijd voor nieuwe stappen", aldus Nierspecialist Aiko de Vries.