Validering / kennisdeling

Brochure over waardegedreven zorg in Erasmus MC

Erasmus MC informeert professionals en patiënten met een website en een brochure over waardegedreven zorg.

Onder de noemer Waardegedreven Zorg (WGZ) streeft het Erasmus MC naar de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een patiëntgerichte manier.

Om duidelijk te maken wat waardegedreven zorg inhoudt, is via de speciale site over VBHC een heldere brochure te downloaden.

Reacties