Home Achtergrond

Achtergrond

Patiëntperspectief

‘Inzicht in je eigen blinde vlek is een voorwaarde om te kunnen leren’

Samen beslissen wordt ondanks de voordelen in de oncologie nog onvoldoende toegepast in de spreekkamer. Haske van Veenendaal promoveerde op dit onderwerp en ontwikkelde een programma om samen beslissen te versnellen. Voor zijn onderzoek nam hij ruim 300 consulten op, wat blinde vlekken bij zorgverleners blootlegde. 
Patiëntperspectief

Patiënten voelen zich niet genoeg betrokken bij behandelkeuzes

Artsen moeten patiënten nog veel meer en beter betrekken bij de keuzes die in de behandeling gemaakt worden. Dat blijkt uit een enquête van Patiëntenfederatie Nederland. 37 procent van de ondervraagden werd de afgelopen twee jaar niet tot nauwelijks betrokken bij de zorg die zij kregen, terwijl ongeveer de helft daar wel behoefte aan had.
Patiëntperspectief

Met de Ziektelastmeter zien patiënt en zorgverlener samen wat er scheelt

De Ziektelastmeter brengt de leefwereld van de patiënt naar de spreekkamer en maakt via beeld de specialist en de patiënt bewuster van de aandoening. "De patiënt wordt zich meer bewust van hoe hij of zij met de aandoening omgaat. Als je keer op keer dat ballonnetje dat het roken verbeeldt rood ziet kleuren, ga je toch bij jezelf nadenken: moet ik daar niet eens iets mee."
Geïntegreerde zorg

Specialisme-overstijgend zorgpad levert bewezen gezondheidswinst op

Binnen het zorgpad cardiovasculair risicomanagement werken cardiologen, vasculair-internisten, neurologen, vaatchirurgen, interventie-radiologen, gynaecologen en zelfs oogartsen, kinderartsen en geriaters allemaal samen. Naast gezondheidswinst voor patiënten levert het nieuwe zorgpad ook tevreden zorgverleners op. "De hele zorg kan hierdoor verbeteren."
Patiëntperspectief

Lego helpt kinderen in het ziekenhuis om zich te uiten

Een vraag als: ‘Hoe gaat het met je?’ is voor kinderen best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Kinderverpleegkundigen Anne van Zwam en Emmy Hendriksen van Ziekenhuis Rivierenland ontwikkelden daarom de Lego Lat: een hulpmiddel waarmee kinderen makkelijker aan kunnen geven hoe ze zich voelen.
Geïntegreerde zorg
Op de foto: Julia Spaan, gynaecoloog bij het Amphia Ziekenhuis in gesprek met een stel

Meer regie voor zwangeren met nieuwe Zwangerenapp

Wanneer zwangere vrouwen onvoldoende geïnformeerd zijn over hun zwangerschap, kunnen zij zelf minder goed regie nemen. Dat kan zorgen voor angst en verlies van controle. Daarom lanceert Annature geboortezorg vandaag de Zwangerenapp.
Geïntegreerde zorg

‘Bijeenkomsten in de regio waren een groot succes’

Klinisch geriater Marjolijn Blaauw en kwaliteitsfunctionaris/projectleider Wieke Heeringa van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) zijn eind 2021 gestart met een projectteam dat samen beslissen invoert op de poli geriatrie. Zij worden daarin ondersteund door Vilans. 
Patiëntperspectief

Grip op een chronische aandoening

"Zorgverleners moeten meer naar de persoon kijken dan naar de patiënt", zegt Esther Boudewijns. Zij promoveerde op de uitbreiding van de Ziektelastmeter, die patiënten en zorgverleners inzicht geeft in de ervaren ziektelast.
Patiëntperspectief

Ziektelastmeter maakt direct zichtbaar hoe het met de patiënt gaat

Hoe gaat het nu met je? Het duurt vaak even voor een arts voorbij het antwoord "het gaat prima" komt. De Ziektelastmeter COPD maakt visueel zichtbaar hoeveel ziektelast patiënten met COPD ervaren. 
Patiëntperspectief
Christine Dedding

‘Laat de mensen om wie het gaat meedenken’

Inmiddels is de medische wereld er wel van doordrongen dat participatie van de doelgroep van belang is om tot de beste zorg te komen. Maar hoe pak je zo’n participatietraject aan? Christine Dedding is er als associate professor al jaren mee bezig.