Home Achtergrond

Achtergrond

Patiëntperspectief

‘Kijk in de keuken van een ander en leer van elkaar’

Kinderarts Inge Blokzijl-Boezeman houdt zich al tien jaar bezig met samen beslissen in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Ze is onverminderd enthousiast over het onderwerp en daarom ook ambassadeur bij het Programma Uitkomstgerichte Zorg. "We zien nu overal in het land initiatieven op het gebied van samen beslissen. Wel signaleer ik dat ieder ziekenhuis bezig is het wiel opnieuw uit te vinden. Dat is niet nodig."
Validering en kennisdeling

RENEW-project moet passende zorg in de wijkverpleging boosten

Door de groeiende groep thuiswonende ouderen en de verplaatsing van zorg naar de thuisomgeving, groeit de sleutelrol van de wijkverpleegkundige. Tegelijkertijd piept en kraakt het bij de ‘poortwachter’ van de ouderenzorg. Daarom onderzoekt het RENEW-project hoe wijkverpleegkundigen onnodige en niet-gepaste zorg kunnen schrappen.
Validering en kennisdeling

‘Hoe vaker je het doet, hoe handiger je wordt in samen beslissen’

Bij paramedici zitten factoren zoals tijd en het idee dat de patiënt niet wil of het niet kan vaak in de weg om samen beslissen toe te passen. Fysiotherapeut Erwin Jansen zegt in het Webinar samen beslissen voor paramedici: “Durf te investeren; uiteindelijk levert samen beslissen tijd op.” Praktijkverpleegkundige Marieke Nolens: "Mensen waarvan lijkt dat ze niet samen willen beslissen, hebben dat juist vaak het meeste nodig." 
Meten van uitkomsten en kosten

‘Waardegedreven zorg schuurt tegen het Nederlandse stelsel’

In haar promotieonderzoek brengt Fiona Koster de kostenkant van waardegedreven zorg in kaart. "En dat is belangrijk", zegt de gezondheidseconoom: "Waardegedreven zorg niet alleen in betere, maar in het ideale geval ook in goedkopere zorg. Er is echter één nadeel: het past nog niet in ons Nederlands stelsel.”
Organisatie

Zo geeft LUMC’s schedelbasiscentrum waardegedreven zorg vorm

In het schedelbasiscentrum van het LUMC is men volop bezig met waardegedreven zorg. Behalve een maandelijks, multidisciplinair overleg kijken ze hoe ze onder andere PROMs het beste kunnen inzetten en hebben ze een AI-tool die ondersteunt bij het gebruik van PREMs.
Organisatie

Markus Oei: ‘De juiste informatie op het juiste moment heeft impact’

Markus Oei is KNO-arts in het Flevoziekenhuis en speelt een voortrekkersrol in zorginnovaties. Onder andere is hij initiator van een nieuw transmuraal systeem in Almere waarbij de ‘nulde’, eerste en tweede lijn integraal samenwerken. Doel is de juiste informatie bij de juiste persoon voor passende zorg op de juiste plek.
Meten van uitkomsten en kosten

‘Financiering is doorbraak voor e-healthproject voor IBD-patiënten’

Samen met de patiëntenvereniging Crohn-colitis.nl en collega’s uit zowel academische als niet academische ziekenhuizen zette maag-darm-leverarts Marieke Pierik in het MUMC+ een e-healthproject op voor patiënten met chronische darmontstekingen (IBD). Financiering was er aanvankelijk niet voor. Per 1 januari wordt het nu toch vergoed. 'Een doorbraak.'
Patiëntperspectief

‘Ik heb nu veel meer focus op wat er echt toe doet’

Dorine de Vries-Sluijs is internist-infectioloog in het Erasmus MC. Op de polikliniek voor hiv-patiënten is sinds een jaar waardegedreven zorg ingevoerd.
Patiëntperspectief

‘Verpleegkundigen zijn de aangewezen persoon om het gesprek te voeren’

Hanneke van der Wal-Huisman is verpleegkundige, daarnaast verplegingswetenschapper en in die rol ook werkzaam binnen de afdeling Chirurgie van het UMCG. Samen met oncologisch chirurg Barbara van Leeuwen en specialist ouderengeneeskunde Pauline de Graaf en Suzanne Festen initieerde ze zo’n acht jaar geleden het Passend Behandelplan dat nu naar andere ziekenhuizen wordt uitgebreid.
Meten van uitkomsten en kosten

Vaak niet mogelijk om behandeluitkomst tussen artsen te vergelijken

Het is vaak niet mogelijk om de behandeluitkomsten en -kosten tussen verschillende artsen te vergelijken doordat de variatie niet groot is en het aantal behandelingen soms te laag. Aan de andere kant is het wel mogelijk om de behandeluitkomsten en -kosten tussen ziekenhuizen te vergelijken die vaak ook grotere variaties laten zien, blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door wetenschappers van de Erasmus School of Health Policy & Management.