Home Achtergrond Pagina 57

Achtergrond

Ict

Patiëntportalen: vijf tips voor succes

Het gebruik van een online portaal blijft vaak laag; slechts 15 tot 20 procent van de patiënten maakt er gebruik van, zo blijkt uit onderzoek van Nictiz. Bij het Radboudumc steeg het aantal aanmeldingen naar bijna 60 procent. Vijf tips van Liesbeth Langehuysen, programma manager en projectleider van mijnRadboud.
Meten van uitkomsten en kosten

Jan Hazelzet: ‘Giet geen Nederlands sausje over ICHOM-indicatoren’

Nederland moet de uitkomstindicatoren van ICHOM niet opnieuw gaan ontwerpen om ze aan te passen aan Nederlandse maatstaven. "Wees niet zo eigenwijs en ga ermee aan de slag", zegt hoogleraar Jan Hazelzet.
Meten van uitkomsten en kosten

Ernst Klunder: ‘Risicoselectie onder het mom van waardegedreven ggz? Never nooit niet!’

Leidt uitkomstfinanciering in de ggz tot bezuinigingen en risicoselectie? Deze vraag werd vrijwel direct opgeworpen toen zorgverzekeraar Menzis onlangs plannen bekend maakte voor resultaatgerichte vergoeding van de behandeling van angststoornissen en depressie. Ernst Klunder, scheidend bestuursvoorzitter van Dimence Groep en voormalig voorzitter van Volante, ziet het zo’n vaart niet lopen.
Ict

Zibs: acht vragen over standaardisatie

Om informatie uit het zorgproces te kunnen hergebruiken voor kwaliteitsregistraties, overdracht of patiëntgebonden onderzoek, is standaardisatie nodig. Een hulpmiddel hiervoor zijn de zorginformatiebouwstenen. Wat zijn dit en wat kunt u ermee? Antwoord op acht vragen.
Meten van uitkomsten en kosten

Eenpersoonstrial verenigt wetenschap en praktijk

IQ healthcare en de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben een startsubsidie gekregen om via eenpersoonstrials wetenschap en zorg te verweven. Met deze aanpak zoekt de zorgverlener met de patiënt naar de bewezen beste zorg voor diens chronische aandoening.
Financiering

Van productieverlaging naar kostenreductie

Veel kwaliteitsinitiatieven reduceren onnodige zorg, bijvoorbeeld doordat het aantal consulten, ligdagen, interventies en onderzoeken daalt. Deze productieverlaging vertaalt zich lang niet altijd in kostenreductie.
Organisatie

Oak Street Health houdt ouderen blij, gezond en uit het ziekenhuis

Oak Street Health brengt eerstelijnszorg naar kwetsbare ouderen in de VS. Door te focussen op preventie, medicatiebegeleiding en gedrag heeft deze organisatie het percentage ziekenhuisopnames onder haar patiënten met 40 procent weten terug te brengen.
Meten van uitkomsten en kosten

Zorginstituut presenteert route naar werken met uitkomstinformatie in 2022

In het rapport Meer patiëntregie door uitkomstinformatie in 2022 schetst het Zorginstituut de route naar het jaar 2022 waarin voor de helft van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn voor zorgverlener en patiënt zodat ze samen kunnen beslissen over de behandeling. Een experiment met twee aandoeningen moet de weg plaveien voor de overige vijftig.
Geïntegreerde zorg

Oud Haven wil veilige haven voor oudere patiënt zijn

De Havenpolikliniek in Rotterdam gaat zich toeleggen op de ouderenzorg. De eerste concrete stap is een tijdelijke opnamevoorziening voor kwetsbare ouderen. Later volgt een polikliniek met aparte multidisciplinaire zorgpaden voor ouderen, waar huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en specialisten nauw samenwerken. Het doel is een Kennis- en Expertisecentrum Ouderenzorg.
Financiering

Vergoeding depressiebehandeling op basis resultaat is ‘lerend systeem’

Zorgverzekeraar Menzis gaat behandeling depressie op basis van uitkomsten vergoeden, een primeur in de ggz. Zorgverzekeraar Menzis heeft daarvoor met vooralsnog 18 ggz-instellingen een meerjarencontract gesloten. Motto is: “We moeten hier gewoon mee beginnen en gaandeweg kunnen we het systeem verfijnen en ervan leren.”