Home Achtergrond Pagina 62

Achtergrond

Organisatie

Essenties van waardegedreven zorg

Op dit moment is het enthousiasme voor value based healthcare ongekend groot bij zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en politici. Het doel is om gezondheidsuitkomsten tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren en om een omslag te realiseren van betalen voor volume naar betalen voor waarde.
Validering en kennisdeling

Samen sturen op waarde in Martini Ziekenhuis

Alleen meten van kwaliteit is niet genoeg. De verbetercycli bij Santeon geven professionals de mogelijkheid om de zorg daadwerkelijk te verbeteren. Het Martini Ziekenhuis is er volop mee bezig.
Meten van uitkomsten en kosten

PREM en PROM: Eén letter maakt een groot verschil

Ondanks overeenkomsten gaat het bij PREMs en PROMs over twee verschillende concepten. Concepten die vragen om een andere wijze van verzameling, interpretatie en toepassing in de klinische praktijk. Het is prima om de twee in één adem te noemen, maar besef dat één letter een groot verschil maakt.
Financiering

De perfecte mix van Cappuccino en VBHC

VBHC besteedde tot nu toe weinig aandacht aan de bekostiging van de zorg, ook al bepleitte Porter dit wel. Het Cappuccinomodel legde de nadruk op innovatie en niet op kwaliteitsbevordering van de bestaande zorg. Een mix van beide zou wel eens een gouden greep kunnen zijn.
Geïntegreerde zorg

Op weg naar waardegedreven geboortezorg

Het verloskundig systeem in Nederland is aan het veranderen van een stelsel met schotten tussen eerste en tweede lijn naar een systeem waarbij de schotten verdwijnen: integrale geboortezorg geleverd door integrale geboortezorg organisaties.
Ict

‘Patiëntportalen krijgen te veel aandacht’

Patiëntportalen of andere relatief beperkte applicaties krijgen te veel aandacht van ziekenhuizen. VUmc-bestuurder Mark Kramer: "De weg die we moeten gaan is door de muren van de instelling heen breken en dataplatforms inrichten die met de hele wereld kunnen 'praten'."
Financiering

‘Zorgfinanciering moet op de schop’

In 2005 is ervoor gekozen om de ziekenhuiszorg te financieren door de invoering van marktwerking, met het doel de kosten in de hand te houden. Dat is helaas niet gelukt. Jaap van den Heuvel, bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis en hoogleraar Healthcare Management, pleit voor informatie over perfomance en incentives.
Validering en kennisdeling

Brochure over waardegedreven zorg in Erasmus MC

Erasmus MC informeert professionals en patiënten met een website en een brochure over waardegedreven zorg.

Implementation research and practice: a focus on the ‘how’

The long recognized, prolonged and incomplete uptake of scientific discoveries into routine service delivery has sparked an emphasis on implementation science in the United States and globally.
Validering en kennisdeling

‘Het helpt als de raad van bestuur in VBHC gelooft’

Erasmus MC behoort tot de internationale top bij het werken met VBHC. Hoogleraar Jan Hazelzet legt uit hoe het ziekenhuis dat doet.