Home Achtergrond Pagina 64

Achtergrond

Financiering

‘Zorgfinanciering moet op de schop’

In 2005 is ervoor gekozen om de ziekenhuiszorg te financieren door de invoering van marktwerking, met het doel de kosten in de hand te houden. Dat is helaas niet gelukt. Jaap van den Heuvel, bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis en hoogleraar Healthcare Management, pleit voor informatie over perfomance en incentives.
Validering en kennisdeling

Brochure over waardegedreven zorg in Erasmus MC

Erasmus MC informeert professionals en patiënten met een website en een brochure over waardegedreven zorg.

Implementation research and practice: a focus on the ‘how’

The long recognized, prolonged and incomplete uptake of scientific discoveries into routine service delivery has sparked an emphasis on implementation science in the United States and globally.
Validering en kennisdeling

‘Het helpt als de raad van bestuur in VBHC gelooft’

Erasmus MC behoort tot de internationale top bij het werken met VBHC. Hoogleraar Jan Hazelzet legt uit hoe het ziekenhuis dat doet.
Validering en kennisdeling

Cordaan loopt voorop met VBHC in de care

De care blijft achter bij de cure als het gaat om VBHC. Toch zijn er goede voorbeelden, zoals Cordaan.