Home Blog

Blog

Patiëntperspectief

Wat is eigenlijk passende zorg?

De klank van ‘passende zorg’ is veelbelovend, schrijft Lineke Verkooijen, gespecialiseerd in het anders organiseren van de langdurige zorg. “Maar in een zorg waar evidence based meer en meer de norm is geworden, is het antwoord op de vraag wat ‘passend’ is, best lastig.”
Organisatie

De ‘vergeten’ nazorg van een longembolie

De longembolie is een blinde vlek in de zorg, schrijft longarts Bas Langeveld. “Anders dan bijvoorbeeld na een hersen- of hartinfarct, is er voor patiënten met een longembolie nauwelijks nazorg. Veel meer dan ‘neem maar wat bloedverdunners’ en ‘doe maar even rustig aan’ is het niet.” In het Deventer Ziekenhuis en in Nederland is hij dan ook bezig om een zorgpad longembolie op te stellen.
Ict

Data en IT zijn vaak de grote uitdaging bij waardegedreven zorg

De grootste uitdagingen in het organiseren van waardegedreven zorg relateren volgens ziekenhuizen aan data en IT, schrijft Wouter Gude van M&I/Partners. In recent onderzoek heeft het ict-adviesbureau 19 componenten geïdentificeerd binnen waardegedreven zorg waarin data en IT een essentiële rol spelen. Op welke manieren geven ziekenhuizen invulling aan deze componenten en wat zijn hierbij de grootste knelpunten en succesfactoren?
Geïntegreerde zorg

Blog: Meer kraamzorg op maat is hard nodig – maar hóe dan?

Kraamzorg, een oer-Hollands fenomeen dat niet weg te denken is uit onze samenleving. Tot voor kort ontbrak het aan uitgebreid wetenschappelijk onderzoek hierover. In 2015 riep Zorginstituut Nederland daarom op tot meer wetenschappelijke kennis over de inhoud en omvang van kraamzorg. Hoe ver zijn we met deze inhaalslag? En hoe kan deze kennis bijdragen aan meer kraamzorg op maat?
Organisatie

Jos de Blok: ‘Ik pleit voor het vereenvoudigen van het zorgproces’

Dat het anders moet in de zorg om voldoende personeel te hebben om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen, is duidelijk, maar hoe? Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, vindt dat er met name een verschuiving van cure naar preventie nodig is. En minder bureaucratie. “Ik pleit voor het vereenvoudigen van het zorgproces.”
Organisatie

De robot zorgt samen met de mens, niet in plaats van

Gedreven door het steeds nijpender wordende personeelstekort investeren organisaties in de gezondheidszorg in robots en andere technologische oplossingen. Zeehondje Paro is een graag geziene gast in veel ouderenzorg-instellingen, en zorgrobot Zora assisteert bij lessen in lichamelijke beweging. Wat robottechnologie anders maakt dan vorige generaties van technologische vernieuwing is dat er een sociale interactie plaatsvindt tussen de robot en de cliënt – en dit was tot nu toe bij uitstek het domein van de mens. Tegelijkertijd maken de sociale vaardigheden van de huidige generatie robots ze juist ook geschikt om in te zetten in de zorg. En gaan zij het arbeidsmarktprobleem oplossen?
Geïntegreerde zorg

Hoe Positieve Gezondheid en Samen Beslissen elkaar verrijken

In persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat het om de vraag: wat doet ertoe voor jou? Dat geldt bij zowel Positieve Gezondheid als Samen Beslissen. Maar hoe verhouden deze benaderingen zich tot elkaar? Welke winst valt er te behalen? En wat kunnen ze van elkaar leren? Vilans heeft het vraagstuk verkend en deelt de conclusies.
Patiëntperspectief

Mijn vriendin met borstkanker had graag goede uitkomstinformatie gehad

In de zorg vinden we het steeds belangrijker dat arts en patiënt samen beslissen over een behandeling. Daarbij speelt uitkomstinformatie een belangrijke rol. Daarover schrijft Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie, naar aanleiding van de campagne Samen Beslissen die onlangs de tweede fase inging.
Patiëntperspectief

Patiënten willen meer en beter geïnformeerd worden over transfers

Jaarlijks hebben duizenden patiënten vervolgzorg nodig, of dat nu monitoring is na een coronabesmetting of revalidatie na een heupoperatie. Die overgang is vaak impactvol voor patiënten en naasten. Helaas blijkt uit onderzoek dat patiënten en naasten hier niet altijd tevreden over zijn, schrijft Femke Keijzer, Managing director bij adviesbureau IG&H. “Gelukkig kunnen digitale oplossingen de transfer verbeteren.”
Patiëntperspectief

Man of vrouw als patiënt, verschil in de zorg moet er zijn

Sekse en gender beïnvloeden ziekte en gezondheid van mannen en vrouwen. Bij urologische en gynaecologische klachten is het verschil duidelijk. Dat sekse en gender ook voor andere aspecten van de zorg van belang zijn, laten de auteurs aan de hand van een casus zien.