Home Nieuws

Nieuws

Meten van uitkomsten en kosten

Pijn, benauwdheid, angst en depressieve klachten nauwelijks gemeten bij laatste levensfase patiënt

Zorgverleners hebben wel aandacht voor angst of depressieve klachten bij patiënten in de laatste levensfase, maar registreren het nog niet gestandaardiseerd. Daardoor kan het effect van interventies moeilijk worden gemeten.
Validering en kennisdeling

RENEW-project moet passende zorg in de wijkverpleging boosten

Door de groeiende groep thuiswonende ouderen en de verplaatsing van zorg naar de thuisomgeving, groeit de sleutelrol van de wijkverpleegkundige. Tegelijkertijd piept en kraakt het bij de ‘poortwachter’ van de ouderenzorg. Daarom onderzoekt het RENEW-project hoe wijkverpleegkundigen onnodige en niet-gepaste zorg kunnen schrappen.

Onderzoek naar kwaliteit van leven na een behandeling aan het hart

Na een geslaagde behandeling aan het hart ervaren patiënten niet altijd een betere kwaliteit van leven. Het is nog onduidelijk hoe deze verschillen ontstaan. De Nederlandse Hart Registratie (NHR) is daarom samen met Harteraad, het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen, een onderzoek gestart naar factoren die de kwaliteit van leven kunnen voorspellen.
Patiëntperspectief

Informatie van kanker.nl makkelijk te delen via BeterDichtbij

Dankzij een slimme integratie is informatie van kanker.nl over kanker, de behandeling ervan en over leven met kanker direct beschikbaar in BeterDichtbij. 
Validering en kennisdeling
revalidatiezorg, Adelante, Zuyd Hogeschool

Bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg van start

Adelante en Zuyd Hogeschool zijn deze maand een nieuw bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg gestart. Hiermee wil het duo de efficiency van revalidatiezorg vergroten en het zelfmanagement van patiënten boosten. “Het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg onderstreept het belang van samenwerking tussen zorg, onderwijs en onderzoek”, reageert bijzonder lector Ivan Huijnen.  
Patiëntperspectief
Sneller herstel patiënt

Beter herstel patiënt dankzij bijgesteld operatie-stappenplan

Verbeteringen in het stappenplan voor een slokdarmkankeroperatie leiden tot een kortere opnameduur en een lagere kans op heropname op de Intensive Care. Dat blijkt uit onderzoek van het Catharina Ziekenhuis. Onderzoekster Laura Fransen promoveert hier vandaag op aan de Universiteit Utrecht.
Ict

CWZ verhoogt veiligheid en verspilt minder medicijnen door AI

Ziekenhuis CWZ werkt sinds kort met moderne medicijnkarren en een slim veiligheidssysteem. Dit zorgt voor een hogere veiligheid voor de patiënt én tot minder verspilling van medicijnen. Volgens CWZ is dit een mooi voorbeeld van hoe digitalisering in de zorg helpt bij meer patiëntveiligheid.
Organisatie

Markus Oei: ‘De juiste informatie op het juiste moment heeft impact’

Markus Oei is KNO-arts in het Flevoziekenhuis en speelt een voortrekkersrol in zorginnovaties. Onder andere is hij initiator van een nieuw transmuraal systeem in Almere waarbij de ‘nulde’, eerste en tweede lijn integraal samenwerken. Doel is de juiste informatie bij de juiste persoon voor passende zorg op de juiste plek.
Geïntegreerde zorg

DEDICATED-aanpak: betere palliatieve zorg voor mensen met dementie

Het tijdig in gesprek gaan over wensen en behoeften voor toekomstige palliatieve zorg is complex bij mensen met dementie. Daarom heeft de Academisch Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) de DEDICATED werkwijze ontwikkeld. De werkwijze wordt verder geëvalueerd, ontwikkeld en geïmplementeerd bij Zuyderland, MUMC en huisartsen.