Home Wetenschappelijk

Wetenschappelijk

Patiëntperspectief

Jan Hazelzet, Genootschap Gepersonaliseerde Zorg: ‘We gaan er te veel vanuit dat de patiënt tevreden is’

Jan Hazelzet, hoogleraar emeritus Kwaliteit en Uitkomsten van de Zorg aan het Erasmus MC is co-oprichter van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg dat nu twee jaar bestaat. Het genootschap promoot waardegedreven en persoonsgerichte zorg. Hoever staat het daarmee?

‘Betere zorg door óók naar kostendrijvers te kijken’

In zijn proefschrift brengt Gijs van Steenbergen de voor de patiënt relevante kostenparameters van waardegedreven zorg in kaart. “De verbeterprojecten die daaruit voortvloeien, verbeteren de zorg én reduceren de kosten”, zegt de arts-assistent cardiothoracale chirurgie.

Samen Beslissen kost extra tijd? Nee hoor, wijst onderzoek uit

Een consult met Samen Beslissen vergt niet meer tijd dan een regulier consult. Dat constateert Haske van Veenendaal in een onderzoek dat deel uitmaakt van zijn promotie. Een belangrijke bevinding, want de gevreesde tijdsinvestering wordt vaak gezien als een knelpunt om eraan te beginnen.
Financiering

‘Populatiebekostiging heeft nog flinke tekortkomingen’

Populatiebekostiging moet een van de oplossingen zijn om het bekostigen van zorg simpeler te maken en zorg te financieren zonder productieprikkel en met lage administratieve lasten. Maar volgens een Amerikaans onderzoeksinstituut zijn er goede redenen om aan te nemen dat het juist voor meer problemen zorgt.
Patiëntperspectief

Winnaar Paul Tournier Prijs persoonsgerichte zorg: ‘Betrek patiënt nog meer’

Sandra van Dulmen won afgelopen maand de Paul Tournier Prijs 2022 voor haar bijdrage aan persoonsgerichte geneeskunde. Volgens de hoogleraar moeten patiënten nog veel meer betrokken worden bij de invulling van zorg.
Patiëntperspectief

Onderzoek: belafspraken tussen arts en patiënt moeten duidelijker

Patiënten willen graag meer duidelijkheid als ze een telefonische afspraak met een zorgverlener maken. De afspraken zijn op dit moment vaak te vaag, blijkt uit een panel-onderzoek van de Patiëntenfederatie over telefonisch contact in de zorg.
Organisatie

Zo komt samen beslissen nog beter van de grond

Samen beslissen komt in de spreekkamer vaak niet van de grond, blijkt uit een recente studie van Anshu Ankolekar, als onderzoeker verbonden aan therapeutisch centrum Maastro. Keuzehulpen, data- en AI-gedreven voorspelmodellen kunnen zorgen voor verbetering. Maar de juiste inzet van huisartsen en verpleegkundigen is nog belangrijker.
Patiëntperspectief

Kankerpatiënten willen inzicht in individuele overlevingscijfers

Mensen die kanker hebben overleefd, hebben behoefte aan toegang tot gepersonaliseerde overlevingscijfers en statistieken uit betrouwbare bronnen zoals de Nederlandse Kankerregistratie. Dat blijkt uit onderzoek van Ruben Vromans aan Tilburg University. Hij onderzocht of en hoe je die gegevens inzichtelijk kunt maken voor de patiënt.
Patiëntperspectief

Nivel: informatie over behandelingen en zorgaanbieders wordt vaak niet gebruikt

Onder patiënten is behoefte aan informatie over behandelingen en zorgaanbieders, maar toch wordt de beschikbare informatie vaak niet gebruikt, blijkt uit literatuuronderzoek van het Nivel. De meeste patiënten leunen bij het maken van een keuze sterker op het advies van de (huis)arts dan op andere informatievoorzieningen. 
Organisatie

Quickscan helpt focussen op alle domeinen van waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg gaat verder dan het meten van uitkomsten. Om multidisciplinaire teams te ondersteunen, heeft Linnean de ‘Quickscan Waardegedreven Zorg’ mee helpen ontwikkelen. Een tool die zorgprofessionals en hun teams laat zien waar ze staan en waar verbeteringen op de zeven domeinen van waardegedreven zorg mogelijk zijn.