Congres Sturen op kwaliteit

Kom op 7 november naar Utrecht!

Over het congres

Natuurlijk moet zorg waardegedreven en patiëntgericht zijn. Maar hoe zorgt u voor de implementatie hiervan in uw organisatie? En hoe versterkt u de samenwerking en samenhang in uw zorgnetwerken vanuit het perspectief van uw cliënt en/of patiënt?   

Het veranderende zorglandschap zorgt bovendien steeds vaker voor nieuwe samenwerkingsverbanden en tussenvormen van zorg. Hierdoor worden zorgprofessionals gedwongen op een nieuwe manier samen te werken, in zogenoemde zorgnetwerken. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee als het gaat over de kwaliteit van zorg.

Laat u inspireren door de laatste inzichten en best practices rondom patiëntgerichte zorg en waarborgen van kwaliteit in zorgnetwerken.


Sprekers

Jan Kremer

Gynaecoloog, hoogleraar patiëntgerichte innovatie in het Radboudumc. Daarnaast is hij voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Martine de Bruijne

Hoogleraar Sociale Geneeskunde bij VUmc, in het bijzonder Kwaliteit van Zorg.

Kees Ahaus

Hoogleraar Healthcare Management aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Directeur van het expertisecentrum Healthwise, hoofdredacteur tijdschrift KIZ

Hester Vermeulen

Hoogleraar Verplegingswetenschap bij IQ healthcare van het Radboudumc.

Jan Klein

Anesthesioloog en hoogleraar Patient Safety Engineering bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Delft.


Datum en locatie

Woensdag 7 november 2018
Mediaplaza, Jaarbeurs Utrecht

 

Contact

www.jaarcongressturenopkwaliteit.nl

Eventcoördinator  
Leonie van Helten
T: 030 - 638 36 59
M: 06 - 30 905 752
E:leonie.vanhelten@bsl.nl