Validering / kennisdeling

Eerste revalidatieprogramma voor coronapatiënten beschikbaar

Revalidatiecentrum De Hoogstraat ontwikkelde een specifiek revalidatieprogramma voor coronapatienten die lang op de Intensive Care opgenomen zijn geweest.

Lange Intensive Care opname leidt in veel gevallen tot forse fysieke beperkingen, psychologische aandoeningen en bij coronapatienten waarschijnlijk ook tot ernstige longaandoeningen.

Een intensief behandelprogramma is nodig om terug to keren naar het vertrouwde leven. Het behandelprogramma ‘COVID-19 Post IC’ van De Hoogstraat Revalidatie is opgesteld door Joris de Graaf, arts-assistent, en Michael Brouwers, revalidatiearts, van De Hoogstraat Revalidatie. Diverse collega’s uit het hele land hebben vanuit verschillende disciplines bijdragen geleverd om de meest recente kennis op dit terrein bijeen te
brengen.

Post-IC patienten na een COVIDI9-infectie met een indicatie voor medisch specialistische revalidatie worden in De Hoogstraat Revalidatie behandeld volgens dit programma. Het is aan de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland ter beschikking gesteld.

Reacties