Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Hoe goed is mijn zorginstelling?

Keuze-informatie voor het beste ziekenhuis of revalidatiecentrum is door corona relevanter dan ooit. Volgens schatting van de NZa wachten nog steeds tussen de 100.000 en 200.000 patiënten op een behandeling door uitgestelde zorg. Voor patiënten is het belangrijk om te weten wat de wachttijden zijn per ziekenhuis, en in welk ziekenhuis of revalidatiecentrum ze het beste terecht kunnen voor een behandeling of operatie. Ziekenhuizen en revalidatiecentra delen deze informatie via de gezamenlijke websites ziekenhuischeck.nl en revalidatiecheck.nl.

Auteurs: Erica de Loos, coördinator Ziekenhuischeck/Revalidatiecheck NVZ, Eveline Miessen, senior beleidsadviseur kwaliteit & veiligheid, Zuyderland, Laura van Paesschen, coördinerend webredacteur NVZ, Tea van Lingen, communicatieadviseur NVZ

Over Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl

Nederlandse ziekenhuizen en revalidatie-instellingen zijn uniek in uitkomsten tonen  over hun geleverde zorg. Sinds 2018 bieden 72 ziekenhuizen en 45 revalidatie-instellingen aan het Nederlandse publiek objectieve informatie over de kwaliteit van zorg. Dit doen zij door de resultaten van behandelingen openbaar te maken. Jaarlijks verzamelen deze zorginstellingen voor medisch specialistische zorg waardevolle objectieve kwaliteitsinformatie over hun zorgprestaties van het afgelopen jaar.  Binnen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Revalidatie Nederland (RN) werken instellingen samen aan kwaliteitsverbetering en informatievoorziening aan patiënten, cliënten e. Deze kwaliteitsinformatie wordt weergegeven op de websites Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl.

Betrouwbare kwaliteitsinformatie

Op Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck vertalen alle Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra voor MSZ landelijke kwaliteitsinformatie zo helder mogelijk in begrijpelijke taal voor patiënten en cliënten. De informatie is afkomstig uit de Transparantiekalender van het Zorinstituut (ZiN) en de Basisset Medisch Specialistische Zorg van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd

Patiënten en cliënten kunnen deze informatie gebruiken om zich te informeren over de kwaliteit en van een groot aantal behandelingen en algemene kwaliteitsthema’s. Ook kunnen patiënten zorginstellingen gemakkelijk met elkaar vergelijken: op kwaliteit, wachttijden en algemeen rapportcijfer van andere patiënten. Ook geven de sites inzicht welke ziekenhuizen en revalidatiecentra er in de buurt zijn.

Uniek aan de website is dat ziekenhuizen en revalidatiecentra de cijfers kunnen voorzien van een toelichting. Een ziekenhuis met een bovenregionale functie ziet bijvoorbeeld meer complexe patiënten, wat effect kan hebben op de cijfers. Ook als een behandeling weinig wordt gedaan, kan dit invloed hebben op de uitkomsten. Door een toelichting zien patiënten niet alleen de cijfers, maar ook de context.

Actuele wachttijden

Sinds 2020 toont Ziekenhuischeck naast kwaliteitsinformatie ook de actuele wachttijden voor een eerste afspraak op de polikliniek, een behandeling of diagnostiek. De wachttijden komen rechtstreeks uit de gegevens die ziekenhuizen aanleveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De gegevens worden minimaal eens in de twee weken ververst, maar veel ziekenhuizen geven vaker een update door. Zodra er nieuwe gegevens worden aangeleverd bij de NZa, zijn deze de volgende dag zichtbaar op Ziekenhuischeck.

Een onafhankelijk rapportcijfer

De NVZ laat onder aangesloten zorginstellingen tweejaarlijks een onafhankelijk tevredendheidsonderzoek uitvoeren door een externe partij. Met als doel de tevredenheid van patiënten, bezoekers en omwonenden over de ziekenhuizen in kaart te brengen. De uitkomst van dit onderzoek wordt vertaald in een algemeen rapportcijfer over de zorginstelling.

Regionale samenwerking en samen beslissen

Op Ziekenhuischeck wordt alleen kwaliteitsinformatie gedeeld, als er kwaliteitscijfers beschikbaar zijn. Op deze manier voorkomen ziekenhuizen dat er extra administratieve lasten ontstaan. Een deel van de getoonde operaties op Ziekenhuischeck, worden niet in ieder ziekenhuis aangeboden. Denk aan een operatie bij prostaatkanker, of longkanker. Ziekenhuizen geven in dat geval aan met welk gespecialiseerd ziekenhuis of netwerk ze samenwerken. Door transparant te zijn over samenwerking in de regio, is de informatie toch relevant voor patiënten.

De cijfers over uitkomsten van zorg, worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Bijvoorbeeld het percentage complicaties na een heup- of knieoperatie. Op deze manier kan Ziekenhuischeck patiënten ondersteunen bij samen beslissen.

Transparantie en interne verbeterinformatie: Zuyderland

Ook Zuyderland maakt gebruik van de sites Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck. Zuyderland verwijst via de eigen website naar de twee sites om het publiek te informeren over de kwaliteit van behandelingen Het jaarlijks actualiseren van deze informatie, inclusief het geven van een inhoudelijke toelichting aan de zorgconsument en patiënt, loopt parallel aan de interne verbetercyclus binnen Zuyderland.

Terugkoppeling van bezoekersgedrag aan vakgroepen

Zuyderland gebruikt Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck intern als ondersteuning van de kwaliteitsverbetering van behandelingen. Ziekenhuischeck wordt jaarlijks geüpdatet met actuele cijfers volgend uit de jaarlijks verplichte aanlevering van de landelijke kwaliteitsindicatoren. Met als doel om vanuit de uitkomst van behandelingen de kwaliteit van behandelingen te verbeteren. De vakgroepen krijgen via Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck een terugkoppeling over de onderwerpen die gebruikers bekijken. Zoals een terugkoppeling over welke aandoeningen het meest worden vergeleken met andere ziekenhuizen. Of welke informatie patiënten interessant vinden om te lezen.

Multidisciplinaire samenwerking

Zuyderland stemt de inhoudelijke toelichting bij de kwaliteitsinformatie op Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck voor de zorgconsument af met de vakgroepen. De communicatieafdeling beoordeelt de toelichtingen op begrijpelijkheid voor de patiënt. Zuyderland heeft te maken met een regio waarin relatief veel laaggeletterdheid bestaat. Daarom vindt het ziekenhuis het extra belangrijk om de kwaliteitsinformatie toe te lichten.

Patiënteninformatie over behandelingen

Door kwaliteitsinformatie helder weer te geven kan de zorgconsument zich goed informeren over een behandeling. En kan hij of zij een goede keuze maken op basis van de transparante en begrijpelijke informatie op Ziekenhuischeck of Revalidatiecheck. Zuyderland biedt op diverse eigen pagina’s aanvullende informatie voor de patiënt op de specifieke aandoening, bijvoorbeeld de pagina over borstkanker. Op Ziekenhuischeck verwijst Zuyderland in de toelichting bij de kwaliteitsinformatie dan specifiek naar deze deelwebsites.

Waardegedreven zorg

De kwaliteitscijfers die gepubliceerd worden op Ziekenhuischeck worden binnen Zuyderland ook gebruikt voor doeleinden die gericht zijn op ‘leren en verbeteren’. Per aandoening zijn kwaliteitsdashboards ontwikkeld volgens de principes van waardegedreven zorg. Hierin worden de kwaliteitscijfers voortdurend geüpdatet. Medisch specialisten kunnen op deze manier ook gedurende het jaar de inzichten die gebruikt worden voor Ziekenhuischeck toepassen in kwaliteitsverbetering van het eigen zorgproces.

Landelijke ontwikkeling vanuit gebruikers

Het aantal gebruikers van Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck nam de afgelopen twee jaar toe. Om te blijven aansluiten bij de gebruikerswensen van de website bezoekers vindt regelmatig een onafhankelijk gebruikersonderzoek plaats. De resultaten worden gebruikt om de site verder te ontwikkelen. De homepage is vernieuwd zodat de informatie beter te vinden is voor de patiënt en cliënt. De NVZ en RN verbeteren Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck ook vanuit de ervaring van ziekenhuizen en revalidatiecentra. Zij kunnen de websites dan optimaal inzetten om patiënten en cliënten te informeren over de uitkomsten van de geleverde zorg.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.