Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Informatie ziekenhuis moet op de schop

Ziekenhuizen moeten steeds meer samenwerken met de omgeving. De gevolgen voor de informatievoorziening zijn groot.

Door Ies van Rij en Gert Florijn, M&I/Partners

In de beginjaren van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) was vaak sprake van verzuiling, waarbij het patiëntendossier per specialisme werd ingericht. Daarnaast waren er vaak meerdere, aparte ICT-systemen voor aanvullende gebieden. Denk aan het Elektronisch Voorschrijf Systeem voor medicatie, een Patiënt Data Management Systeem voor de Operatiekamer/ Intensive Care (OK/IC) en een apart afspraaksysteem. In de eerste EPD/ZIS-generatie kon men nog met behulp van vrij ingevoerde tekst registreren. Hierdoor werden gegevens niet eenduidig vastgelegd en was hergebruik binnen of buiten het ziekenhuis lastig.

Beperkt aantal producten

De wereld is veranderd. Zelfbouw EPD-oplossingen zijn bijna uitgefaseerd. De markt wordt gedomineerd door een beperkt aantal standaardproducten die zowel EPD- als ZIS-functionaliteit bieden. De meeste ziekenhuizen gebruiken de EPD/ZIS-producten om de gegevens en resultaten discreet vast te leggen met vaste waardenlijsten, waardoor het systeem de registratie kan interpreteren en gebruiken, bijvoorbeeld voor automatische risicosignalering bij het voorschrijven van medicatie (medicatiebewaking).

De in het EPD/ZIS eenmalig vastgelegde gegevens zijn voor meerdere doeleinden te gebruiken. Daardoor raken dossiervorming, zorglogistiek, zorgadministratie, analyse en rapportage onderling beter verweven.

Uitgebreid

De leidende EPD-ZIS-producten worden functioneel ook steeds uitgebreid. Zo zijn in de laatste jaren onder andere ook Gynaecologie/Geboortezorg, Oogheelkunde en het patiëntenportaal in het EPD/ZIS opgenomen en in gebruik genomen. Een aantal domeinen blijft naast EPD/ZIS nog wel aparte specialistische systemen gebruiken, zoals het Picture Archiving and Communication System (PACS) voor beeldverwerking en het Laboratorium Informatie Systeem (LIS) voor laboratorium werkzaamheden van hematologie, immunologie, microbiologie en pathologie. Door deze losse specialistische systemen aan het EPD/ZIS te koppelen zijn alle gegevens van de patiënt inzichtelijk in één geïntegreerd dossier per patiënt.

Tegenwoordig is het EPD/ZIS  het kernsysteem. Het wordt gebruikt voor de ondersteuning van de zorg en de zorglogistiek. Er is typisch sprake van een basisdossier en een aanvullend dossier per specialisme. Aanvullende voorzieningen zoals een LIS en een PACS zijn gekoppeld. Dat geldt ook steeds meer voor medische apparatuur. Voor de bedrijfsvoering wordt steeds vaker een geïntegreerde ERP-oplossing ingezet – minimaal bestaande uit functionaliteiten voor inkoop, logistiek en financiële administratie en in sommige gevallen ook HRM en facilitair beheer.

Ketenintegratie

Voor interactie met de buitenwereld zijn diverse faciliteiten in gebruik. Voor ketenintegratie met bijvoorbeeld eerste lijn en andere partners gaat het vooral om berichtuitwisseling (ordering, beelduitwisseling).  Soms worden specifieke voorzieningen gerealiseerd of gebruikt waarmee de eerste lijn direct afspraken kan inplannen in het EPD van een ziekenhuis.

Voor interactie met de patiënt worden (web-)portalen steeds populairder. Ook hierbij worden steeds vaker voorzieningen uit de EPD/ZIS-producten ingezet. Via de portalen krijgen patiënten inzicht in hun eigen dossier en toegang tot functies zoals het kunnen plannen van afspraken.

Voor de interne en externe rapportages over verrichtingen en productie en de verantwoording richting kwaliteitsregistraties worden datawarehouse-omgevingen ingericht en gebruikt. Steeds vaker zijn deze onderdeel van de EPD/ZIS-producten. Daarbij worden ook steeds vaker aanvullende Business Intelligence tools ingezet voor interne analyses.

De muren verdwijnen

Het huidige EPD/ZIS-landschap en bijbehorende systemen dienen mee te bewegen om de ontwikkelingen in de zorg te kunnen ondersteunen. Ziekenhuizen bewegen zich van puur behandelen ook naar begeleiding van de patiënt en naar samen beslissen over behandelpad en naar meer preventieve zorg en onderzoek.

Dit heeft invloed op zowel de interne informatievoorziening, binnen het ziekenhuis, als op de informatie-uitwisseling extern met de patiënt, met zorgketenpartners en met zorgdata-registraties. Anders gezegd: de focus verschuift naar het meten en vergroten van de waarde voor de patiënt, de optimalisatie van de benodigde behandeling en daarmee tegelijkertijd een beperking van de kosten.

De waarde van de zorg voor de patiënt wordt niet door het ziekenhuis alleen behaald of bepaald. Een keten van goed samenwerkende zorgverleners is cruciaal om echte waarde voor de patiënt te leveren. Door de patiënt inzicht te geven in mogelijke behandelroutes en consequenties kunnen overbodige verrichtingen worden gereduceerd. Door behandelingen deels te verschuiven naar de eerste lijn wordt zorg laagdrempeliger en goedkoper. En door de patiënt zelf meer regie te geven over metingen en het bepalen wanneer welke behandeling gewenst is, wordt de waarde verder vergroot.

Voor het digitale ziekenhuis betekent dit dat de muren gaan verdwijnen. Het aantal partijen waarmee wordt samengewerkt dan wel informatie wordt uitgewisseld neemt toe. Dit geldt zowel aan de kant van de patiënt als aan de kant van ketenpartners en externe registraties en voorzieningen.

Aansluiting bij de wereld van de patiënt

Het nu (bijna) gangbare EPD-/ZIS-portaal van een ziekenhuis zal uiteindelijk overgaan naar een omgeving voor en door de patiënt (de persoonlijke gezondheidsomgeving, PGO) met gegevens die door de patiënt zelf, het ziekenhuis en andere zorgketenpartners verzameld worden. De patiënt bepaalt welke zorgverleners toegang krijgen tot die gegevens. Door de gegevens uit de zorgketen per patiënt te bundelen, kan er in overleg binnen de zorgketen beter gestuurd worden op uitkomsten voor en met de patiënt. Overigens hoeft de interne registratie voor de arts in het ziekenhuis niet hetzelfde te zijn als de gegevens die het ziekenhuis beschikbaar maakt voor de PGO van de patiënt.

Meer gestandaardiseerde inrichting van het EPD/ZIS en het gebruik van technische (bericht)standaarden helpen om alle beschikbare informatie binnen het ziekenhuis, van de patiënt en vanuit de zorgketenpartners onderling te relateren en te interpreteren binnen de keten. Met behulp van deze technologische ontwikkelingen is toegang en gebruik van elkaars informatie beter mogelijk. Dit ondersteund de continuïteit van de zorg in de keten voor de patiënt.

Integraal data management

De ICT-systemen zullen steeds meer moeten worden ingericht op het bijdragen aan en ontsluiten van “intelligence” en uitkomsten. Dit betekent enerzijds het volgen van ziektebeelden en aandoeningen en de ervaringen die patiënten hebben, en anderzijds ook het ontsluiten van externe bronnen en middelen die artsen (en patiënten) helpen om keuzes te maken voor een concrete behandeling.

Zowel binnen het ziekenhuis als in de zorgketen (in laboratoria) zullen steeds meer gespecialiseerde satellietsystemen worden geïntroduceerd voor specifieke onderzoeken en analyses. Vooral op het gebied van genomics (DNA-gerelateerd onderzoek) valt hier veel te verwachten, ook op het gebied van preventieve ingrepen. Het integraal datamanagement over het hele spectrum aan informatie dat binnen het ziekenhuis en elders in de zorgketen ontstaat, wordt een van de speerpunten van komende jaren.

Balans

Ziekenhuizen zijn complexe organisaties. Veranderen in ziekenhuizen is afgelopen jaren een proces van langere adem gebleken. Hoewel het misschien niet de snelste verandering in de tijd zal zijn, hebben ziekenhuizen en EPD/ZIS-en afgelopen jaren bewezen zich wel degelijk aan te kunnen passen en in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de zorg.

 

Een volgende ontwikkelstap is noodzakelijk voor het ICT-landschap rond het EPD/ZIS. De uitdaging daarbij is het vinden van een balans.  Enerzijds de technische innovatie in de zorgvoorzieningen binnen het ziekenhuis die de patiënt kunnen helpen, anderzijds de integratie met de keten en de buitenwereld om de patiënt maximaal te helpen.

De groeiende focus op uitkomst transparantie en op meerwaarde voor de patiënt tegen minder uitgaven geven richting aan de toekomst van informatievoorziening binnen ziekenhuizen en de invulling daarvan met behulp van een EPD/ZIS. De crux daarbij is dat de zorg en informatievoorziening zich niet alleen maar in het ziekenhuis afspelen, maar in de hele zorgketen. De muren verdwijnen.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.