Home Kennispartner – DICA

DICA

DICA maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen en analyses. Inmiddels faciliteert DICA 23 registraties voor meerdere disciplines en diverse aandoeningen.

Artikelen door en in samenwerking met DICA

Steeds meer ziekenhuizen vergelijken uitkomsten via Codman Connect

Steeds meer ziekenhuizen gaan samenwerkingen aan om de zorg te verbeteren. Om dit te ondersteunen willen ze ook de uitkomsten van zorg kunnen vergelijken. 43 ziekenhuizen maken hiervoor inmiddels gebruik van Codman Connect, een functionaliteit van het Codman Dashboard van DICA.

DICA maakt de stap van ‘doktersdata’ naar ‘mensgerichte data’

DICA, de organisatie van 22 kwaliteitsregistraties van medisch specialisten, werpt zich op als verbindende partij in het zorgveld.

DICA maakt nieuwe organisatiestructuur en nieuwe bestuurder bekend

DICA maakt deze maand zijn nieuwe organisatiestructuur bekend. Bij de nieuwe structuur hoort ook een nieuwe bestuurder. Bente Jorritsma is per april voorzitter van de raad van bestuur. Huib Cense is aangetreden als voorzitter van de raad van toezicht.

Michel Wouters: ‘Goede data-infrastructuur vraagt om centrale regie’

Hoe staat het met de waardegedreven zorg in Nederland? Wat moet er in dit nieuwe jaar concreet gebeuren? Michel Wouters, hoofd Wetenschappelijk Bureau DICA en bijzonder hoogleraar ‘Kwaliteit van de oncologische zorg, in het bijzonder datagedreven verbetering van patiëntuitkomsten’ in het LUMC: "Het is belangrijk de kwaliteit van zorg en het functioneren van het netwerk te kunnen meten en verbeteren over de ziekenhuizen heen." 

‘Wetgeving kwaliteitsregistraties biedt alle partijen duidelijkheid’

De aankomende wet kwaliteitsregistraties zorg moet het verwerken van persoonsgegevens gemakkelijker en veiliger maken. Organisaties die zich hiermee bezighouden, zouden graag het BSN gebruiken om data te kunnen koppelen.

‘Standaardisatie gaat kwaliteitsregistraties naar hoger niveau tillen’

De huidige werkwijze maakt kwaliteitsregistraties onvoldoende schaalbaar. Dat stelt Wouter van Dijk, business owner bij MRDM. Om een verbeterslag te maken en kennis en kunde te borgen, is een afsprakenstelsel cruciaal. Standaardisatie speelt de hoofdrol.

DICA lanceert nieuwe functionaliteit

Om de uitwisseling van kennis en zorgresultaten te boosten, hebben DICA en MRDM een nieuwe dasboardfunctionaliteit ontwikkeld. Deze biedt vakgroepen de mogelijkheid hun eigen prestaties te vergelijken met andere ziekenhuizen en het landelijk gemiddelde.

Kwaliteitsregistraties tonen covid-impact in ziekenhuizen

Het coronavirus had in 2020 een groot effect op de reguliere zorg. Onderzoekers van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) brachten in kaart wat de impact was op zes domeinen: acute zorg, oncologische zorg, orthopedische zorg, cardiovasculaire zorg, electieve zorg en chronische zorg.

Eric Hans Eddes verruilt DICA voor ICHOM

Eric Hans Eddes, directeur en een van de oprichters van Stichting Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), gaat per 1 juli 2021 aan de slag voor International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). Daar gaat hij het leadershipteam ondersteunen bij de strategische koers.

TIPP brengt onveiligheid transities aan het licht

Transities van patiënten tussen de eerste en tweede lijn vereisen een adequate informatieoverdracht. Als deze overdracht niet goed wordt uitgevoerd, lopen patiënten het risico op een veiligheidsincident. Het Transmuraal Incident Preventie Programma (TIPP) bracht deze onveiligheid in kaart.