Home Kennispartner – De Nederlandse Hartregistratie (NHR)

De Nederlandse Hartregistratie (NHR)

De NHR stelt zich tot doel om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door middel van het verzamelen van data over behandelresultaten.

Artikelen door en in samenwerking met het de Nederlandse Hartregistratie (NHR)

Organisatie

Stefan Larsson: ‘Vbhc moet vanuit zorgprofessionals komen’

Nederland is al een eind op weg naar een zorgsysteem op basis van uitkomsten, stelt Stefan Larsson, bestuurslid en mede-oprichter van ICHOM. Om het nog beter te borgen, moeten zorgprofessionals aan boord zijn, IT-structuren en datastromen op orde zijn en stakeholders samenwerken. "Ik ben ervan overtuigd dat het verbeteren van zorg voor patiënten zingeving geeft aan zorgmedewerkers."

Heart4Data: van kwaliteitsregistraties naar lerend zorgsysteem

Nederland is dankzij de Nederlandse Hartregistratie (NHR) ver op het gebied van kwaliteitsregistratie in de hartzorg. Het nieuwe consortium Heart4Data wil nu de volgende stap zetten naar een lerend zorgsysteem door het faciliteren van registratiegebaseerd onderzoek.

Catharina Ziekenhuis speurt in ziekenhuisdata naar kostenbesparing

De landelijke basisregistratie levert een enorme berg aan ziekenhuisdata op. Het Catharina Ziekenhuis duikt erin, op zoek naar informatie over de processen rondom de hartzorg. Het ziekenhuis hoopt zo te ontdekken waar deze processen nog slimmer kunnen, met betere patiëntenzorg en kostenbesparing als doel.

‘Wetgeving kwaliteitsregistraties biedt alle partijen duidelijkheid’

De aankomende wet kwaliteitsregistraties zorg moet het verwerken van persoonsgegevens gemakkelijker en veiliger maken. Organisaties die zich hiermee bezighouden, zouden graag het BSN gebruiken om data te kunnen koppelen.

Kwaliteit van complexe hartzorg verbetert verder

Diverse uitkomsten van zorg bij complexe ingrepen aan het hart, zoals bijvoorbeeld het vervangen van de aortaklep of het uitvoeren van een ablatie bij hartritmestoornissen, zijn de afgelopen jaren significant verbeterd. Ook internationaal presteren de Nederlandse ziekenhuizen goed. Dat blijkt uit de jaarrapportage van de Nederlandse Hart Registratie.

Nog grote verschillen in gebruik van uitkomstdata bij hartcentra

De meest hartcentra in Nederland maken gebruik van uitkomstinformatie om kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Tegelijk zijn er grote verschillen tussen de ziekenhuizen in de manieren waarop ze dat doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Hartregistratie (NHR) dat onlangs is verschenen in het vakblad European Heart Journal.

NHR: ‘Transparantie over uitkomsten complexe hartzorg nagenoeg volledig’

Het aantal ziekenhuizen dat via de Nederlandse Hart Registratie (NHR) uitkomsten transparant publiceert van complexe hartzorg is gestegen met vier. Daarmee zijn 26 van de 30 centra waar dotterbehandelingen worden uitgevoerd betrokken. Daaronder vallen 15 van de 16 hartcentra.

Data over hartaandoeningen gekoppeld

Om meer inzicht in de kwaliteit van zorg te krijgen en een aanzienlijke vermindering van de registratielast te realiseren, is data uit de Landelijke Basisregistratie Zorg (LBZ) gekoppeld aan de klinische registratie binnen de Nederlandse Hart Registratie (NHR). De eerste koppeling is gericht op de monitoring van patiënten die een dotterbehandeling of bypassoperatie hebben ondergaan.

Cardiologen en zorgverzekeraars verbeteren hartzorg met inzichten uit declaratiedata

De Nederlandse Hartregistratie (NHR), haar registratiecommissie dotterbehandelingen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vektis gaan in een proefproject declaratiedata gebruiken om de kwaliteit en effectiviteit van dotterbehandelingen waar mogelijk te verbeteren.

Patiëntparticipatie verdient centrale rol in transitie naar waardegedreven zorg

In de afgelopen jaren heeft de regie op implementatie van waardegedreven zorg vooral in Europa gelegen. Onze verwachting is, dat ook de regie op de doorontwikkeling van waardegedreven zorg zelf meer in Europa zal liggen. Nederland kan hier een centrale rol in pakken. En patiëntparticipatie een centrale rol geven.