Home Kennispartner – Santeon

Santeon

Santeon is een uniek landelijk samenwerkingsverband waarin zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing.

Artikelen door en in samenwerking met Santeon

Patiëntperspectief

Dertigste ziekenhuis van start met Santeons digitale breukzorgapp

Ook patienten van VieCuri hoeven voortaan niet meer naar het ziekenhuis voor een nacontrole bij een eenvoudige botbreuk of verstuiking. Met de behandelapp Virtual Fracture Care – uitgerold door het Santeon-netwerk - kunnen zij thuis herstellen.

Beslisondersteunende software op IC Maasstad Ziekenhuis

De IC van het Maasstad Ziekenhuis maakt sinds deze maand gebruik van beslissingssoftware. Deze software voorspelt de kans op een heropname of overlijden en moet daarmee de druk op de IC verlagen. Het is het tweede Santeon ziekenhuis dat deze software in gebruik neemt.
keten

Calamiteitenonderzoek Santeon: Leren, verbeteren en delen

Wat is er binnen het ziekenhuis geleerd van calamiteiten? Op welke manier kan je dit bespreekbaar maken? En, hoe kunnen de andere ziekenhuizen de geleerde lessen overnemen? Een aantal vragen die beantwoord worden in de door Santeon opgestelde jaarpublicatie over calamiteiten in de zeven ziekenhuizen.

Santeon deelt inzichten verbeterprogramma chronische nierschade

Vier jaar na de start van het verbeterprogramma chronische nierschade, deelt Santeon alle belangrijke ervaringen, uitkomsten en ideeën in een rapport. Met de geleerde lessen wil Santeon andere zorgaanbieders inspireren om ook met waardegedreven zorg aan de slag te gaan.

‘Coronaschade en personeelskrapte frustreren kwaliteitsverbetering’

Het Verbeterteam Heupartrose van Santeon gaat na zes jaar ervaring met waardegedreven zorg een nieuwe fase in. Van het leren van data naar een lerend systeem, dat is de volgende stap.
Patiëntperspectief
chronische nierschade, nierschade, samen beslissen, Santeon, vbhc,

Santeon lanceert twee nieuwe vbhc-tools voor patiënten met nierschade

Om nierpatiënten op een overzichtelijke manier van relevante zorguitkomsten te voorzien, hebben de Santeon ziekenhuizen de patiëntgerichte infographic #samenbeslissennierschade ontwikkeld. Daarnaast introduceert Santeon een Nierfalen keuzehulp om patiënten te ondersteunen bij hun besluitvorming.

Santeon deelt uitkomsten om ontwikkeling reumazorg in stroomversnelling te brengen

Drie Santeon-ziekenhuizen werken samen aan het personaliseren en verbeteren van de reumazorg. Hiervoor verzamelen zij reallife data, worden uitkomsten met elkaar besproken en met lokale multidisciplinaire verbeterteams in gang gezet.

St. Antonius vermindert complicaties bij hartinfarctpatiënten door genetische test

Het St. Antonius Ziekenhuis is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat patiënten met een acuut hartinfarct een genetische test aanbiedt. Dankzij deze test kunnen zorgverleners de meest geschikte bloedverdunner kiezen, wat bloedingen voorkomt.

Pieter de Bey: ‘We leren van calamiteiten door bij elkaar in de keuken te kijken’

Voor het eerst delen de Santeon-ziekenhuizen een gezamenlijk calamiteitenjaarverslag met de buitenwereld. Hiermee wil de ziekenhuisketen andere ziekenhuizen stimuleren te leren van calamiteiten. "Het is niet ethisch om onze kennis binnen de Santeon-grenzen te houden", vertellen directeur Pieter de Bey en werkgroepvoorzitter Carla Veldkamp.

Infographic maakt onzichtbare gevolgen herseninfarct inzichtelijk en bespreekbaar

Om herseninfarctpatiënten meer inzicht te geven in het revalidatieproces, heeft Santeon binnen het Experiment Uitkomstindicatoren een infographic ontwikkeld. “Het is een concreet handvat om onzichtbare gevolgen in de spreekkamer bespreekbaar te maken”, aldus professor en neuroloog Renske van den Berg-Vos.