Home Kennispartner – Vilans

Vilans

Vilans is het kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen zorgen dat zorg beter werkt, daar werken we elke dag vol passie aan.

Artikelen door en in samenwerking met Vilans

Hoe Positieve Gezondheid en Samen Beslissen elkaar verrijken

In persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat het om de vraag: wat doet ertoe voor jou? Dat geldt bij zowel Positieve Gezondheid als Samen Beslissen. Maar hoe verhouden deze benaderingen zich tot elkaar? Welke winst valt er te behalen? En wat kunnen ze van elkaar leren? Vilans heeft het vraagstuk verkend en deelt de conclusies.

Consortium bevordert samen beslissen in de wijkverpleging

Datagedreven wijkverpleging kan een gamechanger zijn in het bevorderen van de zelfredzaamheid en het beter afstemmen van de zorg. Hoewel er veel data in het elektronisch cliëntendossier voor handen is, ontbreekt het aan richtlijnen en een strategie. Daarom is het consortium Data Nurse opgericht, dat zich inspant voor betere zorguitkomsten en het boosten van samen beslissen.
Patiëntperspectief

Beter samen beslissen bij ouderen met multimorbiditeit

Als zorgverleners ingaan op wat de oudere patiënt belangrijk vindt, kunnen ze beter samen met de oudere beslissen over de meest passende behandeling. Dit beveelt Ruth Pel-Littel aan na haar promotieonderzoek.

Vilans maakt KICK-profielen vrij toegankelijk

Het KICK-portaal met vijfhonderd protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen is nu vrij toegankelijk. Zodoende kan iedereen die wil helpen in de zorg tijdens de coronacrisis makkelijk werkinstructies nalezen en zijn zorgkennis opfrissen.

Heel ZorgSaam kiest voor Vilans KICK-protocollen

Het aantal zorgorganisaties dat de VIlans KICK-protocollen toepast, groeit gestaag. Eén van de meest recente deelnemers is ZorgSaam Zorggroep. De thuiszorg- en ouderenzorgtak werken al langer met de protocollen. Nu stapt ook het ziekenhuis over.
Geïntegreerde zorg

Model Vilans verbetert zorg aan kwetsbare ouderen

Vilans heeft een model ontwikkeld dat moet zorgen dat minder ouderen in een spoedsituatie bij een huisartsenpost of SEH terechtkomen.

De patiënt betrekken bij zorg en onderzoek

Anno 2019 bestaan er veel verschillende manieren om de patiënt te betrekken bij  de uitvoering van de zorg en bij kwaliteitsverbetering.

Zes voordelen van integrale zorg

Integrale zorg vraagt om een andere manier van organiseren om de cliënt echt centraal te zetten. Samenwerkingsverbanden zullen steeds vaker individuele organisaties overstijgen. Zes voordelen van de nieuwe werkwijze.

Nieuw model Vilans beperkt verplaatsing kwetsbare ouderen

Vilans heeft een model ontwikkeld om te voorkomen dat ouderen bij spoedsituaties onnodig worden verplaatst. Het doel is dat minder ouderen bij een huisartsenpost of spoedeisende hulp terechtkomen.

‘Toetsing aan zorgpraktijk maakt data-analyse effectief’

De toepassing van data-analyse in de langdurende zorg wordt pas effectief als de uitkomsten worden getoetst aan de praktijk. Nauwe samenwerking met zorgprofessionals is dan ook essentieel, omdat zij het beste de praktische impact van ‘harde kennis’ kunnen duiden.