Home Kennispartner – Volante

Volante

Dimence Groep, GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis werken in Volante samen om de zorg te verbeteren door continue kwaliteitsverhoging en innovatie.

Artikelen door en in samenwerking met Volante

Herma van der Wal: ‘Waardegedreven ggz gaat meer om het proces dan om de resultaten’

In Volante werken vier ggz-instellingen samen aan waardegedreven zorg. Dat doen ze door uitkomsten te vergelijken en zo van elkaar te leren. Er zijn nog geen data over uitkomsten gepresenteerd, maar daar gaat het volgens bestuurder Herma van der Wal niet om. “Wel om het proces van het van elkaar leren.”

Waardegedreven zorg: meer dan een hype

Veel inspiratie op het jaarcongres Sturen op Kwaliteit. En een bijna voelbare drive om tot resultaten te komen. Maar ook de constatering dat er rond waardegedreven zorg nog heel veel vragen beantwoord moeten worden. Duidelijk is wel dat het meer dan een hype is.

Ernst Klunder: ‘Risicoselectie onder het mom van waardegedreven ggz? Never nooit niet!’

Leidt uitkomstfinanciering in de ggz tot bezuinigingen en risicoselectie? Deze vraag werd vrijwel direct opgeworpen toen zorgverzekeraar Menzis onlangs plannen bekend maakte voor resultaatgerichte vergoeding van de behandeling van angststoornissen en depressie. Ernst Klunder, scheidend bestuursvoorzitter van Dimence Groep en voormalig voorzitter van Volante, ziet het zo’n vaart niet lopen.

‘Gewoon beginnen met VBHC in GGZ’

Samen met drie andere GGZ-instellingen zet Dimence stappen om value based healthcare de geestelijke gezondheidszorg binnen te loodsen. Dimence-bestuurder Ernst Klunder: “Je moet gewoon ergens beginnen.”