Home KiZ special Implementatie (2018)

KiZ special Implementatie (2018)

Veranderingen gaan nooit vanzelf en vergen grote toewijding, inzet en kennis over wat helpt om veranderingen tot stand te brengen. Vanuit het vakgebied Implementatie zijn die kennis en hulp te vinden.

Implementatie van e-health in de huisartsenzorg

Kleurjeleven is één van de eerst ontwikkelde online zelfhulp therapieën in Nederland, waarbij mensen met depressieve klachten zelfstandig aan de slag kunnen met hun klachten. Odile Smeets, senior projectmanager e-health Trimbos-instituut over de implementatie.

Trends in implementatie

Effectief bevonden interventies vinden hun weg slechts langzaam naar de praktijk en de uitkomsten bij patiënten zijn daardoor heel vaak suboptimaal. Samenwerken met de patiënt en samen beslissen worden bovendien steeds belangrijker, wat het implementatietraject van nieuwe interventies niet gemakkelijker maakt. Nieuwe inzichten op een rij.

Implementatie expertise in Nederland: een update

Er is in Nederland een groeiende groep ‘implementatie experts’, ook al is dit niet een officiële titel en zullen de meesten van hen zichzelf niet zo noemen. Deze experts komen uit verschillende achtergronden en werken in verschillende instellingen of zelfstandig. Wat kunnen implementatie-experts, wat doen ze en waar kunt u ze vinden?

Implementatie zelfmanagement binnen revalidatie

Van patiënten wordt verwacht dat ze goede zelfmanagers zijn, maar bijna 99 procent van de tijd dat ze beslissingen moeten nemen, bevinden zij zich buiten een behandelsetting. Binnen het Centrum voor Revalidatie-UMCG vroegen we ons af hoe we patiënten beter zouden kunnen voorbereiden op deze fase van zelf beslissen. We ontwikkelden daarom samen met professionals een zelfmanagementprogramma voor de revalidatie van mensen met een beenamputatie.

Nationale en internationale implementatienetwerken

De rol van netwerken en recente ontwikkelingen daarin zijn aanleiding voor een gesprek met Pauline Goense, implementatiemedewerker bij ZonMw en Bianca Albers, directeur van het Centre for Evidence and Implementation in Denemarken.

Stimuleren van implementatie: de rol van onderzoeksfinanciers

De naam zegt het al: onderzoeksfinanciers zijn bedoeld om onderzoek te betalen. Maar de resultaten van onderzoek vinden vaak moeilijk hun weg naar de praktijk van de zorg, terwijl het onderzoek daar wel voor bedoeld is.
Organisatie

Een agenda voor de lerende organisatie

In de Nederlandse gezondheidszorg vindt een verschuiving plaats van verantwoorden naar verbeteren en leren. Hierdoor wordt samen leren steeds meer herkend als een essentiële factor voor kwaliteit van zorg. Desondanks blijft het leren in zorginstellingen achter. Hoewel er bewustwording is van het belang van leren in organisaties, is het onduidelijk hoe dit in de praktijk vorm moet krijgen.

Implementation research and practice: a focus on the ‘how’

The long recognized, prolonged and incomplete uptake of scientific discoveries into routine service delivery has sparked an emphasis on implementation science in the United States and globally.