Home KiZ special Implementatie (2021)

KiZ special Implementatie (2021)

Effectieve interventies vinden vaak niet vanzelf hun weg naar de zorgpraktijk. We weten inmiddels dat actieve implementatie met kennis van zaken nodig is om praktijkverbetering tot stand te brengen of te versnellen. Implementatie zelf is een vakgebied geworden met een groeiende kennisbasis. En met steeds meer in implementatie gespecialiseerde professionals.

Implementatiekennis als oplossing voor uitdagingen in de gezondheidszorg

Om ervoor te zorgen dat implementatiekennis breder wordt verspreid in Nederland, is tijdens het eerste Europese Implementatie Event (EIE) het Nederlands Implementatie Collectief opgericht. Het gebruik van implementatiekennis kan volgens toenmalig Secretaris-Generaal van VWS Erik Gerritsen een oplossing zijn voor een groot aantal uitdagingen in de gezondheidszorg, zoals de weerstand tegen verandering en het dreigende personeelstekort.

Keynote David Chambers: kansen van implementatieonderzoek in de zorg

David Chambers is adjunct-directeur bij Implementation Science in the Office of the Director in the Division of Cancer Control and Population Sciences (DCCPS) van het National Cancer Institute (NCI). Tijdens zijn keynote op EIE spreekt hij over het traceren van vooruitgang van implementatieonderzoek in de gezondheidszorg en de huidige kansen en prioriteiten voor verder werk op dit terrein.

Implementatievermogen vergroten in de zorg, preventie en welzijn

Alle sectoren staan voor uitdagingen die om complexiteit en integraliteit vragen en waarbij verandering de constante factor is. Dat vraagt om over je grenzen heen te kijken en te leren van elkaar hoe je verandering kan realiseren. Dat bewustzijn is aan het groeien en daarmee ook de vraag naar implementatiekennis- en expertise om zorgvernieuwing duurzaam te realiseren in de zorg, preventie en welzijn.

Wat we kunnen verwachten van EIE

Er is een gebeurtenis waar ik naar uitkijk de komende tijd: het European Implementation Event (EIE). Oorspronkelijk gepland als fysieke bijeenkomst in Rotterdam, maar nu online voor iedereen die implementatiewerk verricht en daarover kennis wil delen, nieuwe inzichten wil opdoen en in contact wil komen met collega’s in Nederland en uit de rest van de wereld. 

ZE&GG: Hoe implementeer je de bewezen beste zorg?

Bij het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is het volkomen duidelijk waar de partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ) het allemaal voor doen: de bewezen beste zorg voor iedereen. Toch blijkt het implementeren van die bewezen beste zorg nog niet zo eenvoudig.

Keynote Paul Iske: Mislukken als mensenrecht

In zijn keyote lezing zal Paul Iske een raamwerk introduceren voor waardecreatie door (briljante) mislukkingen te accepteren en ervan te leren. Zoals alle onderzoekers en innovatoren weten, is falen niet alleen onvermijdelijk, maar ook een essentieel leerproces. Maar mogen we falen?

Keynote Jet Bussemaker: ‘Er zijn verschillende wegen om impact te creëren’

Jet Bussemaker is een van de keynote sprekers op het European Implementation Event (EIE). Zij is hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg bij LUMC en Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden. Tevens is Bussemaker voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

‘EIE helpt implementatiecapaciteit in Europa opbouwen – in onderzoek, praktijk en beleid’

In 2018 werd tijdens een rondetafelgesprek op de Nordic Implementation Conference besloten we dat het tijd was om een ​​echt Europese implementatieconferentie te organiseren. Dat evenement wordt dit jaar werkelijkheid: het European Implementation Event (EIE) vindt plaats op 27 en 28 mei. Een interview met EIE-organisatoren Bianca Albers en Pauline Goense.

De volgende generatie implementatieprofessionals

Tijdens het EIE is er speciale aandacht voor professionals – onderzoekers en praktijkmensen - die nog niet zo lang werkzaam zijn binnen het implementatiedomein. Wat drijft professionals om met implementatie aan de slag te gaan? Waar lopen early career professionals tegenaan en welke behoefte er is aan training en ondersteuning?

De volgende generatie implementatieprofessionals: onderzoeken

KiZ-redacteuren Peter van Splunteren en Barbara van der Linden spraken met early career professionals: Leah Bührman, wetenschappelijk secretaris Europees Implementatie Collaborative (EIC) en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam, Esther Bisschops, scientist practitioner academische werkplaats ’s Heeren loo en Vrije Universiteit Amsterdam en Eva de Groot, onderzoeker en adviseur bij Berenschot, team Zorg. 

Deze special werd samengesteld door Peter van Splunteren en Barbara van der Linden

Naar alle specials van Kwaliteit in Zorg