Meten van uitkomsten en kosten

‘Kwalitatieve meetinstrumenten brengen ervaringen cliënten goed in beeld’

De ervaringen van cliënten met zorgrelaties zijn goed in beeld te brengen met twee nieuw ontwikkelde kwalitatieve meetinstrumenten: ‘Wiek interview’ en ‘Luister naar mijn verhaal’.

Dit blijkt uit promotie-onderzoek van Nivel-onderzoeker Aukelien Scheffelaar. In het onderzoek hebben cliënten zelf, in de rol van co-onderzoeker, een centrale rol gehad. Zij formuleerden de vragen die ze in interviews aan mede-cliënten stelden. Vanwege hun ervaringskennis sloten hun vragen goed aan bij de belevingswereld van de ondervraagde cliënten .

Kwalitatieve instrumenten

Scheffelaar onderzocht welke factoren de kwaliteit van langdurige zorgrelaties beïnvloeden. Veel van de determinanten bleken te gelden in de breedte van de langdurige zorg, namelijk in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de verpleging, verzorging en thuiszorg. Dit inzicht stimuleert het gebruik van de kwalitatieve instrumenten in de breedte van de langdurige zorg.

Persoonlijke ervaringen

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de opbrengst van de gesprekken ook van waarde is voor zorgverleners. Door cliënten op een open manier te bevragen, komen de persoonlijke ervaringen en wensen naar voren. Deze bieden zorgprofessionals concrete handvatten om aan de individuele zorgrelatie te werken.

Toolbox

Uit het promotieonderzoek blijkt dat zorgorganisaties en cliëntenraden de twee kwalitatieve meetinstrumenten ‘Wiek interview’ en ‘Luister naar mijn verhaal’ breed kunnen inzetten om samen met co-onderzoekers kwaliteitsinformatie te verzamelen over zorgrelaties. Deze instrumenten zijn online beschreven en beschikbaar gesteld in de Toolbox ‘Horen zien en spreken’. 

 

Reacties