Meten van uitkomsten en kosten

Kwaliteitskader Wijkverpleging ingediend bij Zorginstituut

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN) en V&VN hebben op dinsdag 1 mei het Kwaliteitskader Wijkverpleging ingediend bij Zorginstituut Nederland (ZiNL).

Het kwaliteitskader is de eerste gezamenlijke inspanning om de wijkverpleging verder te ontwikkelen, om met name de kwaliteit van zorg te vergroten. Daarbij staat steeds de wens van de cliënt centraal.

Wat de cliënt zelf kan en wil, wordt voortaan het uitgangspunt voor wijkverpleging. Wijkverpleging zal goede zorg en ondersteuning bieden, maar ook een toenemend beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen en hun naasten.

Het kwaliteitskader geeft duidelijkheid over hoe goede wijkverpleging eruit moet zien. Het bevat duidelijke afspraken over meer verdieping, doelmatigheid, meer kwaliteit en minder regeldruk.

De komende maanden wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het cliëntmeetinstrument en de kwaliteitsinformatie uit het kwaliteitskader. Op 1 juli wordt hiervoor een uitgewerkt plan van aanpak aangeleverd bij Zorginstituut Nederland.

Nieuw bekostigingssysteem

Ook de uitkomsten van zorg worden belangrijk, omdat daarmee bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis voorkomen kan worden. Dit draagt bij aan zinnige zorg en helpt om de totale zorgkosten beheersbaar te houden. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging loopt vooruit op een nieuw bekostigingssysteem voor de wijkverpleging dat in 2020 klaar moet zijn.

Reacties