Kwaliteitsstandaard ggz: dwang en drang wordt assertieve en verplichte zorg

De kwaliteitsstandaard dwang en drang in de geestelijke gezondheidszorg is vernieuwd. Er zijn aanpassingen gedaan vanwege de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz), er is meer aandacht voor het verschil tussen patiënt- en naastenperspectief en de module is meer gericht op het voorkómen van verplichte zorg, zo laat Akwa GGZ weten. Het instituut begeleidde de herziening.

Het grootste deel van de module over dwang en drang in de kwaliteitsstandaard is volledig herschreven. Ook de naam van de module is gewijzigd van Dwang en drang naar Assertieve en verplichte zorg. Dit sluit beter aan bij de Wvggz. “Bij assertieve of verplichte zorg is er altijd sprake van een ernstige en complexe situatie. Daarom is er een generieke module Assertieve en verplichte zorg die de weg van vrijwillige zorg via assertieve zorg naar verplichte zorg en weer terug beschrijft”, schrijft Akwa GGZ.

Wetenschappelijke kennis

De generieke module is herzien door een werkgroep met afvaardiging vanuit beroeps, – patiënten- en naastenverenigingen en gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaringen. Samen benoemen zij wat goede zorg is. Relevante beroeps- en brancheverenigingen hebben de module geautoriseerd.

Tweezijdige afspraak

“Het uitgangspunt van de module is dat vrijwillige zorg de norm is en assertieve en verplichte zorg de uitzondering. Bij assertieve en verplichte zorg wordt ernaar gestreefd dat de zorg zo snel als mogelijk over gaat naar vrijwillige zorg, op basis van een tweezijdige afspraak tussen patiënt en professional. Patiënten voeren de regie over het herstelproces en de relatie tussen patiënt, professional en naaste berust op een vertrouwensband. Deze principes worden ook toegepast bij assertieve en verplichte zorg. Behandelaar, patiënt en naaste werken samen aan terugkeer naar vrijwillige zorg en herstel. Ook als tijdens een periode van verplichte zorg de regie tijdelijk wordt overgenomen is deze samenwerking het uitgangspunt”, aldus Akwa GGZ.

Reacties