Meten van uitkomsten en kosten

Minder kwaliteitsindicatoren voor verpleeghuiszorg

Het aantal kwaliteitsindicatoren waar de verpleeghuiszorg over moet rapporteren, is teruggebracht van tien naar vijf. Ook krijgen zorgaanbieders meer vrijheid om de relevantie voor de eigen organisatie te bepalen.

Dat blijkt uit de lijst van kwaliteitsindicatoren die het Zorginstituut op voorspraak van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft vastgesteld.

Drie verplichte indicatoren

Over 2019 moeten aanbieders van verpleeghuiszorg rapporteren over drie verplichte indicatoren basisveiligheid, te weten ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. De indicator ‘aandacht voor eten en drinken’ is nieuw.

Genieten

Volgens brancheorganisatie ActiZ is de betreffende indicator uitermate relevant. Bij eten en drinken gaat het niet alleen om voorkoming van ondervoeding of juist de ontwikkeling overgewicht, maar ook om het genieten van eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. Met de indicator worden de afspraken getoetst die gemaakt zijn met cliënten over eten en drinken.

De andere twee verplichte indicatoren – ‘ACP’ en ‘bespreken medicatiefouten in het team’ – waren ook over 2018 al verplicht. Tot de twee indicatoren die zijn vervallen behoren ‘Sturen op kwaliteit en veiligheid’ en ‘Continuïteit van de zorg’.

Lees het hele artikel op Skipr.nl

Reacties