Geïntegreerde zorg

Model Vilans verbetert zorg aan kwetsbare ouderen

Vilans heeft een model ontwikkeld dat moet zorgen dat minder ouderen in een spoedsituatie bij een huisartsenpost of SEH terechtkomen.

Het model onderscheidt negen stappen in de ouderenreis die bijdragen aan integrale dienstverlening voor persoonsgerichte ouderenzorg. Het beschrijft de
ondersteuning en zorg vanuit cliëntperspectief.

Preventie

Het doel is om onnodige verplaatsingen van kwetsbare ouderen te voorkomen door via gezamenlijke inspanning de beweging naar preventie en proactieve zorg te maken.

Download het model bij Vilans

Reacties