Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

NHN en de kracht van regionale netwerken voor verbetering van patiëntwaarde

Waardegedreven zorg zet de patiënt centraal en organisaties volgen daarin. Niet andersom. Die les hebben ze goed in hun oren geknoopt bij het vormen van het Nederlands Hart Netwerk (NHN) in Zuid-Oost Brabant. De succesvolle samenwerking heeft de grenzen van haar groei bijna bereikt, de ontwikkeling vindt nu vooral plaats in verdieping. Zo zorgt netwerkvorming voor continue verbetering van patiëntwaarde, zeggen Geranne Engwirda en Lukas Dekker.

“Het is misschien niet zo sexy wat we doen. We zijn geen pil aan het uitvinden die alle hartklachten in één keer oplost, maar we zijn op de achtergrond de processen aan het verbeteren waardoor de patiëntwaarde uiteindelijk beter wordt”, zegt Lukas Dekker, cardioloog-elektrofysioloog in het Catharina Ziekenhuis en professor Technology for outcome-driven cardiac care aan de TU Eindhoven. Dekker is een van de oprichters van het NHN.

Het lijkt logisch dat professionals uit de eerste, tweede en derde lijn gaan samenwerken om de patiëntenzorg met hulp van uitkomstindicatoren steeds beter te maken. Maar de succesvolle samenwerking binnen het NHN is uniek in de wereld. “De sleutel ligt in het vertrouwen in elkaar en het doordrongen zijn van het gezamenlijk belang”, zegt Geranne Engwirda, lid raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis. “Het ‘smeermiddel’ is waardegedreven zorg, of value based healthcare, en afgeleiden daarvan.”

Vertrouwen

Het vertrouwen heeft jarenlang kunnen groeien, vertelt Engwirda. “Ruim vijfentwintig jaar geleden vormden vier cardiologenmaatschappen in de regio een stichting om hun kennis te delen en bijvoorbeeld samen nascholing te verzorgen. Zo’n zeven jaar geleden ontstond het idee om die samenwerking in te zetten om value based healthcare te realiseren, door uitkomsten te meten en te delen en zorgpaden te definiëren. Toen werd ook de samenwerking met de eerste lijn geëffectueerd.” Dat ging niet zonder slag of stoot. Overal was discussie over, vertelt Lukas Dekker. Van de grenswaarden voor cholesterol tot en met vermeende ‘broodroof’. Het heeft het succes niet in de weg gestaan. Zo kwamen er onder andere gezamenlijke zorgstandaarden, richtlijnen, werkafspraken, speciale poli’s en audits bij elkaar. “Er is de afgelopen jaren veel werk verricht. Het mooie is: daar ziet de patiënt niks van”, zegt Lukas Dekkers. “De patiënt krijgt overal dezelfde zorg en hetzelfde zorgpad, ongeacht waar in de keten hij of zij binnenkomt.”

Samenwerking

De samenwerking leidde in 2018 tot erkenning in de vorm van de prestigieuze VBHC Prize. Wat ook uniek is: het netwerk levert uitkomstinformatie aan de Nederlandse Hart Registratie (NHR). De data over de gehele zorgketen –eerste, tweede en derde lijn – worden systematisch en op eenduidige manier aangeleverd.

Het Nederlands Hart Netwerk is nu een samenwerkingsverband van ongeveer vijftig cardiologen van het Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna Ziekenhuis met vierhonderd tot vijfhonderd huisartsen en POH’s van de zorggroepen DOH, SGE, PoZoB en ELAN. Daarnaast zijn externe partijen zoals bijvoorbeeld thuiszorg, ambulancedienst en trombosedienst betrokken. Vorig jaar was er verankering van de onderlinge samenwerking in afspraken met de betrokken ziekenhuizen, MSB’s en huisartsengroepen – bij elkaar zo’n zestien partijen. “Het eigenaarschap ligt bij de professionals zelf. Het voordeel van het NHN in deze regio was dat er geen nieuwe financiële of juridische structuren hoefden worden opgezet. We konden vanuit de inhoud bouwen aan het systeem. VBHC bleek te inspireren”, zegt Geranne Engwirda. “Het netwerk draait nu vijf jaar en het blijft zich doorontwikkelen.”

Ontwikkelingen

Engwirda en Dekker blikken alvast vooruit op de ontwikkelingen die gaan komen. Lukas Dekker: “Er zijn nu vier werkgroepen binnen het netwerk: voor de zorg rondom de ziektebeelden coronarialijden, atriumfibrilleren, kleplijden en hartfalen. We willen dat gaan uitbreiden met een vijfde werkgroep die zich gaat richten op leefstijl en preventie om het ontstaan van ziektes zo klein mogelijk te houden.”

Een van de speerpunten zal daarnaast zijn om e-health op grotere schaal in te zetten om mensen uit het ziekenhuis en uit de spoedeisende hulp te houden, vertellen Engwirda en Dekker. Er komen programma’s om in samenwerking met de TU/e big data en nieuwe technologieën – zoals bijvoorbeeld sensoren of smartwatches – te testen binnen de NHN-structuur.

Daarnaast heeft het netwerk sinds kort extra mankracht (m/v) voor ondersteuning: twee fte’s om de uitkomsten te verwerken en te analyseren. “En samen met de zorgverzekeraars gaan we kijken naar manieren om financieringsrisico’s te voorspellen waardegedreven betaalmodellen te introduceren. Dat betekent vergoeding op basis van uitkomsten in plaats van verrichtingen en met een prikkel voor belonen van preventie”, zegt Geranne Engwirda. “Dat vraagt om ontschotten binnen het bekostigingssysteem. Een spannende stap, die onderling vertrouwen vraagt. Alle stakeholders moeten met hun neus dezelfde kant op. Als je dat systeem dus ergens zou kunnen ontwikkelen, dan is het wel binnen het netwerk in deze regio.”

Optimum

Dat onderling vertrouwen brengt nog een belangrijk punt met zich mee, zo legt Engwirda uit, en dat zijn de gevolgen voor de reikwijdte en de grootte van het netwerk. “We werken nog aan uitbreiding met het SJG Weert als vijfde ziekenhuis. Dan is het optimum bereikt, denk ik. Deze manier van werken is mensenwerk, met vertrouwen als basis. Als we te groot groeien, dan kunnen we dat niet meer waarmaken. We hebben nu het verzorgingsgebied van 800.000 mensen. Dat kan groeien naar 1 of 1,2 miljoen, maar niet verder.” Het NHN wil andere regio’s ‘besmetten’, zodat ze ook iets gaan opzetten, zegt Lukas Dekker. “Wij zijn koplopers in Zuid-Oost Brabant en we krijgen veel aandacht uit binnen- en buitenland. We leggen uit dat dit systeem goed is te kopiëren. Kom maar op.”

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.