Validering / kennisdeling

Nieuw model Vilans beperkt verplaatsing kwetsbare ouderen

Vilans heeft een model ontwikkeld om te voorkomen dat ouderen bij spoedsituaties onnodig worden verplaatst. Het doel is dat minder ouderen bij een huisartsenpost of spoedeisende hulp terechtkomen.

Het model beschrijft negen verschillende stappen die ouderen zetten als zij in een spoedsituatie terecht komen. Elke stap is voorzien van praktijkvoorbeelden hoe onnodige verplaatsingen kunnen worden voorkomen.

Werkende principes

Professionals krijgen hierdoor inzicht in hoe ze kunnen omgaan met problemen bij spoedsituaties met ouderen. Ook zijn de werkende principes opgenomen, gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met professionals.

Download het model

Reacties