Meten van uitkomsten en kosten

Op zoek naar meetinstrumenten voor morbiditeit

Patiëntkenmerken als leeftijd en morbiditeit zijn van invloed op behandeluitkomsten zoals sterfte, complicaties en kwaliteit van leven. Behalve medische dossiers zijn mogelijk ook patiëntgerapporteerde morbiditeitsinstrumenten te gebruikt als databron.

Maar welke vragenlijsten zijn er en zijn ook betrouwbaar en bruikbaar? Arvind Oemrawsingh, arts-onderzoeker Erasmus MC, deed hier uitgebreid literatuuronderzoek naar.

Beperkingen

In de Nederlandse praktijk wordt morbiditeit meestal geregistreerd op basis van medische dossiers. Volgens Oemrawsingh heeft dit beperkingen en zijn de gegevens niet altijd actueel, zo staat op de site van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg.

Patiëntonderzoek

Daarom is volgens hem ook patiëntonderzoek nodig. “Patiënten zijn zich tegenwoordig ook bewuster van hun gezondheid en hebben kennis over hun ziektebeeld en de medicatie die ze gebruiken. Ik verwacht dat we met vragenlijsten beter in kaart kunnen brengen wat de ernst en ziektelast van een extra aandoening als diabetes voor de patiënt betekent.”

Lees hier het hele artikel

Reacties