Home Partnerpagina MSD

MSD

MSD heeft zich wereldwijd ten doel gesteld om te investeren in de grote medische vraagstukken van deze tijd. We focussen ons op aandoeningen die mensen ernstig belemmeren in hun functioneren of zelfs levensbedreigend zijn. We richten ons op het vinden van oplossingen voor ziekten waar nog geen antwoord op is en die vragen om nieuwe geneesmiddelen.

Artikelen door en in samenwerking met MSD

Patiëntperspectief
Arts in gesprek met vrouwelijke patiënt

Position paper vol handige tips voor samen beslissen bij borstkanker

Er blijken nog best wat drempels en praktische vragen te zijn voor samen beslissen. Daarom heeft Borstkankervereniging Nederland (BVN) in samenwerking met MSD een position paper geschreven met daarin allerlei tips en praktische informatie.

De belangrijke rol van artsen in het informeren over vaccinaties

Er is veel onbekendheid over pneumokokken en de vaccinatie hiertegen, constateert Anke Vervoord, directeur van Harteraad. Huisartsen en specialisten spelen een belangrijke rol in de keuze van mensen met hart- en vaataandoeningen.

Nieuw consortium vertaalt onderzoek sneller naar betere patiëntenzorg

Om wetenschappelijke inzichten eerder naar betere patiëntenzorg te vertalen, is eind vorige zomer het consortium Pontus opgericht, een initiatief van het St. Antonius ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Rien Knol, met de Prostaatkankerstichting betrokken bij de stichting: “Onderzoeken met een korte doorlooptijd leiden snel tot betere patiëntenzorg.”
Patiëntperspectief

‘Soms veronderstel je kennis bij patiënten die er niet is’

Patiënten met een niet-westerse achtergrond zijn vaak digitaler onderlegd dan de zorgverlener denkt. Zij zoeken veel informatie op, maar ontvangen vooral via de telefoon graag meer informatie omdat een computer niet altijd beschikbaar is. Dit vertelt Susan van ’t Westeinde, longarts bij het Maasstad Ziekenhuis en medeonderzoeker van een rapport naar de patiëntenreis van niet-westerse patiënten bij longkanker.

Joep Douma: ‘Jonge dokters zijn beter in palliatieve zorg’

De palliatieve zorg in Nederland wordt steeds beter, mede dankzij een nieuwe generatie zorgverleners. Dat zegt Joep Douma, gepensioneerd internist-oncoloog in het Rijnstate ziekenhuis en ontwikkelaar van een veelgebruikte nascholing.

Maastricht onderzoekt behandelkeuzes diabetespatiënten en zorgverleners

De zorg voor diabetes type-2 patiënten kent een scala aan behandelrichtlijnen en medicijnen. En er komen steeds weer nieuwe bij. Tegelijkertijd zijn er heel veel verschillende typen patiënten, met elk hun eigen voorkeuren in zorg en aanpak. Zo zie je door de bomen het bos niet meer. Om de voorkeuren van patiënten en zorgverleners in de eerste lijn beter in beeld te krijgen, zijn onderzoekers Dorijn Hertroijs en Anna Tichler van MUMC+ in september 2020 gestart met de eerste inventarisaties. Uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een keuzehulp die het gezamenlijk beslissen van een behandeling voor diabetes type 2 bevordert.
Patiëntperspectief

Ervaringen in patient journey bij longkankerzorg in kaart gebracht

Het bevragen van patiënten met longkanker en hun naasten levert een schat aan informatie op over hoe zij hun ‘patient journey’ ervaren. Die informatie gaat Longkanker Nederland de komende tijd communiceren. Tegelijkertijd worden ook patiënten bevraagd die het Nederlands minder machtig zijn, via een project in het Maasstad Ziekenhuis.