Kwaliteit in Zorg

Kennispartner

Wat is KiZ?

Kwaliteit in Zorg (KiZ) is al 28 jaar lang hét tijdschrift voor wie zich bezig houdt met kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement in zorginstellingen.

Het doel van KiZ is om kennis over ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg te verspreiden. Tot nu toe gebeurde dit via een papieren tijdschrift. Vanaf nu is KiZ digitaal beschikbaar via Qruxx.

De digitale omgeving  biedt inhoud: artikelen over kwaliteit en veiligheid in de zorg, vaak rondom een bepaald thema. Daarnaast biedt het ook – en dat is nieuw – de mogelijkheid tot interactie: uitwisseling van ideeën of ontwikkelingen. Je kunt dus kiezen: consumeren en/of participeren.

Naast actuele inhoud is via onze website het archief van alle jaargangen KiZ gratis raadpleegbaar.

Voor wie is KiZ?

Onze doelgroep bestaat uit professionals in de zorg die zich bezighouden met kwaliteit en veiligheid in de zorg. Zij zijn geïnteresseerd in actuele trends en ontwikkelingen, implementatie en wetenschappelijke inzichten. Artsen, managers, bestuurders, kwaliteitsfunctionarissen en verder iedereen die kwaliteit van zorg een warm hart toedraagt en zich daar actief voor inspant.

KiZ publiceert over alle sectoren in de zorg, zodat iedere sector de aandacht krijgt die ze verdient.

Wie maakt KiZ

KiZ wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie onder leiding van prof. Kees Ahaus, hoogleraar Health Care Management aan de RUG. Alle leden zitten op persoonlijke titel in de redactie. Gestreefd wordt naar inhoudelijke verbinding met de belangrijkste kennisinstituten op het gebied van kwaliteitsmanagement en veiligheid in de zorg, zodat nieuwe ontwikkelingen en inzichten op de voet gevolgd kunnen worden.

 

Contact details

Kees Ahaus
E-mail