Nederlandse Hart Registratie

Kennispartner

De NHR stelt zich tot doel om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door middel van het verzamelen van data over behandelresultaten. Dit gaat bijvoorbeeld om informatie over overleving na een ingreep, complicaties, re-operaties en kwaliteit van leven, belangrijke onderwerpen voor u als patiënt; uitkomsten die voor de patiënt het meest relevant zijn.

Ondersteunen

Door het registreren van voor de patiënt belangrijke gegevens kan de NHR artsen ondersteunen bij het verder verbeteren van behandelbeslissingen die afgestemd zijn op het belang van de patiënt.

Onderzoek

De beschikbare gegevens bieden zo een basis voor actieve kwaliteitsbewaking en –bevordering. Tevens worden de gegevens gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Binnen het innovatie-proces van de NHR wordt conceptueel gewerkt aan de verdere implementatie van Value Based Healthcare in de hartzorg in Nederland. Onder andere worden best practices gedeeld, wordt een waardegedreven zorginkoopmodel geimplementeerd en worden naast uitkomsten van zorg ook kosten gemeten, zodat de werkelijke patiëntwaarde vergeleken en verder verbeterd kan worden.

Implantaten

De NHR (Nederlandse Hart Registratie) zorgt ook voor de registratie van alle cardiologische implantaten die patiënten tijdens een ingreep aan het hart ontvangen. In Nederland nemen alle cardiologische centra deel aan deze kwaliteitsregistratie, veel centra nemen ook deel aan het Value Based Healthcare programma.

Wilt u meer lezen over wat de NHR doet in samenwerking met de centra, dan kunt u terecht op:  www.nederlandsehartregistratie.nl