Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

Kennispartner

Als Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen bundelen we de krachten van 28 regionale ziekenhuizen. Wij zijn verweven met- en verankerd in de regio. Wij kennen de bewoners, de lokale gebruiken en sociale structuren, de huisartsen en andere regionale zorgverleners: dát is onze kracht.

SAZ ziekenhuizen werken met waardegedreven zorg aan het realiseren van de beste uitkomsten van zorg en gezondheid voor de patiënt tegen de laagst mogelijke kosten.

Pragmatisch

Het programma heeft een pragmatische insteek. De SAZ ziekenhuizen maken gebruik van bestaande data en zijn zo geen tijd kwijt aan extra registraties. Door het delen van data en goede voorbeelden leren de ziekenhuizen van elkaar en stimuleren elkaar om verbetertrajecten op te zetten. De zorgprofessionals kijken bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren.

We zijn begonnen met aandoeningen waarvoor vanuit de ziekenhuizen kwaliteitsinformatie beschikbaar was en zijn aan het onderzoeken hoe we kunnen werken met dataregistraties met transmurale uitkomsten.

Samen beslissen

Het SAZ programma koppelen we aan het thema ‘samen beslissen’, zodat deze waardevolle informatie ook voor de patiënt, in begrijpelijke taal, beschikbaar komt.

Hier vindt u een overzicht van alle leden van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ).

Hier vindt u meer informatie over het SAZ programma waardegedreven zorg

Contact details

SAZ
Postbus 9696, 3506 GR Utrecht
tel. 030-27 39 216
www.saz-ziekenhuizen.nl
saz@saz-ziekenhuizen.nl