Value2health

Founding Partner

Over Value2Health

Wij geloven dat de zorg nog waardevoller kan zijn. Dat is nodig, want zorgbehoeften veranderen, zorgkosten nemen toe en onze bevolking vergrijst. Samen willen wij de zorg kwalitatief verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar houden. Als we dit vraagstuk niet oplossen kan het collectief systeem breken en wordt goede zorg alleen nog maar beschikbaar voor wie het kan betalen. Of ons systeem blijft intact, maar we zijn niet meer in staat om maximale zorgkwaliteit aan patiënten te bieden. Om deze scenario’s te voorkomen en kosten en kwaliteit bij elkaar te brengen is verandering nodig.
Tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan met value-based healthcare. Ons doel is om de juiste balans vinden tussen goede zorg, hoge kwaliteit van leven en beheersbare zorgkosten. Daarom stellen we iedereen die zorg ontvangt, verleent of organiseert in staat om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Dat doen we door hen tijdig toegang te geven tot betekenisvolle informatie.
    

Datagedreven zorg

We kunnen niet zonder zinvolle informatie. Zeker niet nu we weten dat een groot deel van de zorg niet doelmatig is. Niet omdat men geen goed werk levert, maar omdat er onder- of overbehandeld wordt. Soms kan niet meteen de juiste behandeling ingezet worden omdat er kennis mist. De zorg die onvoldoende gezondheidswinst oplevert voor het geld dat eraan wordt besteed moeten we opsporen. Om de niet-doelmatige zorg te vinden en verbeteren, is het noodzakelijk om te meten en analyseren. Daar is data voor nodig. Gelukkig is de zorg een datarijke sector en beschikken we al over veel gegevens. Maar we moeten niet nalaten om data effectiever te organiseren met elkaar, want gegevens zijn nog lang niet altijd in de juiste vorm gekoppeld en op het juiste moment beschikbaar. Bovendien kunnen we nog zoveel meer met de informatie die we hebben.

Datagedreven zorg biedt veel mogelijkheden. Value2Health verzamelt en verwerkt data om zinvolle informatie te kunnen geven over kwaliteit, processen en kosten in de gezondheidszorg. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om beleid te bepalen, te benchmarken met collega’s, kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd kosten te besparen. De oplossingen en producten van Value2Health zijn ontworpen om zorgaanbieders, consumenten, overheden, life sciences en onderzoeksinstituten een duidelijk beeld te geven van hun bijdrage aan value-based healthcare.

    

Samen komen we verder

De implementatie van value-based healthcare is complex en vraagt om samenwerking. Zoals een multidisciplinair team in het ziekenhuis samenwerkt vanuit verschillende specialismen bij complexe ziektebeelden, moeten wij ook samenwerken om tot de beste oplossingen te komen. Niets afschermen of voor jezelf houden, maar bruggen bouwen! Tussen overheid, zorgaanbieders, artsen, besturen, onderzoeksinstituten, verzekeraars en consumenten. Dat is belangrijk om de noodzakelijke transitie naar waardegedreven zorg te stimuleren. Daarom ondersteunen we dit platform als founding partner. Want value-based healthcare kunnen we alleen samen tot een succes maken.

     

Let’s create value

Contact details

Postbus 90
7400 AB Deventer
Tel: +31 88 57 00 070


Bezoekadres:
Leeuwenbrug 115
7411 TH Deventer
value2health.com