Volante

Kennispartner

Dimence Groep, GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis hebben Volante  opgericht om de samenwerking tussen de vier ggz instellingen te stimuleren en faciliteren, met als doel de zorg te verbeteren door continue kwaliteitsverhoging en innovatie.

Het belang van de patiënt, die steeds meer een geïnformeerd regisseur van zijn eigen behandeling wordt, staat bij dit alles centraal.

Contact details

Meer informatie: info@volante.nl