Zorgladder

Kennispartner

Stichting Zorgladder (SZL) – hét landelijke dataplatform voor betere uitkomstgerichte zorg

Stichting Zorgladder faciliteert en ondersteunt zorgaanbieders met de beweging naar Uitkomstgerichte Zorg (UZ). SZL heeft als onafhankelijke stichting en neutrale partij draagvlak om uitkomstdata landelijk bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken.

Dit doet ze door de kwaliteit van medisch-specialistische zorg (MSz) in Nederland inzichtelijk te maken door het effect van een behandeling op de gezondheid van de patiënt te analyseren. Hierbij maakt Zorgladder gebruik van de gemeten PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en een verzameling van medische indicatoren.

Zorgladder bundelt deze uitkomsten, analyseert ze en geeft er betekenis aan die worden teruggekoppeld in dashboards.

Drie niveaus

Wij ondersteunen elke zorgaanbieder binnen MSz voor het (her)gebruiken van uitkomstdata op drie niveaus:
1. In de spreekkamer voor ‘Samen Beslissen’ tussen arts en patiënt;

2. ‘Leren + Verbeteren’ binnen je eigen organisatie en tussen zorgaanbieders;

3.  ‘Anoniem Data Delen’ voor verdere data-aanleveringen voor kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek.

Zorgladder levert de informatiestandaarden per specialisme, uiteraard in samenspraak met en afgestemd op de betreffende wetenschappelijke verenigingen en experts uit het veld. Zodoende kan Zorgladder de data gestandaardiseerd ontvangen om dit om te kunnen zetten in betrouwbare kwaliteitsinformatie.

Is jouw zorginstelling al aangesloten bij Zorgladder? Neem eens een kijkje op onze website en download de whitepaper voor meer informatie.

 

 

Contact details

Stichting Zorgladder
Van Deventerlaan 31-51
3528 AG Utrecht

www.zorgladder.nl/
info@zorgladder.nl
06 294 724 70