Zorgladder

Kennispartner

Zorgladder – verbetert je zorg

Dataplatform Zorgladder maakt de kwaliteit van medisch-specialistische zorg (MSz) in Nederland inzichtelijk door het effect van een behandeling op de gezondheid van de patiënt te analyseren. Hierbij maakt Zorgladder gebruik van gemeten PROMs en een verzameling medische indicatoren. Zorgladder bundelt deze uitkomsten, analyseert ze en geeft er betekenis aan.

Twee niveaus

Wij ondersteunen élke zorgaanbieder binnen MSz voor het (her)gebruiken van uitkomstdata op 2 niveaus:

1) In de spreekkamer voor ‘Samen beslissen’ tussen arts en patiënt
2) ‘Leren en verbeteren’ binnen je eigen organisatie en tussen zorgaanbieders

Zorgladder levert de informatiestandaarden per specialisme, uiteraard in samenspraak en afgestemd met de betreffende wetenschappelijke verenigingen en experts uit het veld. Zodoende kan Zorgladder de data gestandaardiseerd ontvangen om dit om te kunnen zetten in betrouwbare kwaliteitsinformatie.

Contact details

Zorgladder
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
T: 070 – 31 77 980
E: info@zorgladder.nl