Validering / kennisdeling

Patiënt als toegangsbewijs

Om de best mogelijke zorg te leveren, moeten zorgprofessionals weten wat voor een patiënt echt belangrijk is. Dat gesprek wordt volop gevoerd op het symposium over waardegedreven zorg van 23 november.

Zorgprofessionals zijn op het symposium alleen welkom als ze samen met een patiënt komen. Dat kan een patiënt zijn waar een behandelrelatie mee is, maar ook iemand die al eerder behandeld is of die deel uitmaakt van een patiëntenpanel van  een afdeling. Daarnaast mag er bijvoorbeeld een adviseur kwaliteit aansluiten.

Praktijkvoorbeelden

Aan de hand van praktijkvoorbeelden verkennen ze samen hoe waardegedreven zorg er voor hun patiënten uit zou kunnen zien, en wat stappen zijn om de zorg in die richting verder te verbeteren.

Meer informatie over het symposium is te vinden bij de NFU. 

 

 

Reacties