Q-dossier Samen beslissen

Zorgverleners en patiënten kijken verschillend naar tijd voor samen beslissen

Patiënten en zorgverleners noemen allebei tijd als remmende factor voor samen beslissen. Ze verschillen in hun invulling van dit begrip. Patiënten willen gr ...
0

Beter samen beslissen bij ouderen met multimorbiditeit

Als zorgverleners ingaan op wat de oudere patiënt belangrijk vindt, kunnen ze beter samen met de oudere beslissen over de meest passende behandeling. Dit be ...
0