Geïntegreerde zorg

Regionaal netwerk stimuleert kwaliteit prostaatkankerzorg

Prostate Cancer Diagnosis. Medical Report with Composition of Red Pills, Injections and Syringe. Selective Focus. Usage: CP Number 416521 (2015) ; SpringerMedizin.de / Urologie / Juli 2016 Requester: Michael Brysch Publikationsname / Publikationsnummer / E-Tag TT.MM.JJJJ (optional) springermedizin.de, 10/2015 Usage: Online (20180329) *** Local Caption *** © tashatuvango / Fotolia

Door de prostaatkankerzorg in zogenoemde Comprehensive Prostate Cancer Networks (CPCN) te organiseren, ontstaat een uniek platform om volgens het value based healthcare-principe continu de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Dat schrijven urologen van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, het Catharinaziekenhuis Eindhoven en het Radboudumc Nijmegen in het Tijdschrift voor Urologie .

De drie ziekenhuizen hebben in de regio al een aantal plannen uitgewerkt die een begin zijn van een CPCN. Een Comprehensive Prostate Cancer Network (CPCN) is een regionaal samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders in de eerste, tweede en derde lijn, dat persoonlijke hoogwaardige prostaatkankerzorg verleent. De zorg is geconcentreerd waar nodig en dichtbij huis waar mogelijk.

Concrete afspraken

Het uitgangspunt is om op alle locaties van het netwerk hetzelfde niveau zorg te leveren met uniforme informatievoorziening, diagnostiek en zorgpaden. Het netwerk maakt concrete afspraken over monitoring en kwaliteitsverbetering, doet wetenschappelijk onderzoek en deelt kennis.  In een CPCN is het aantal prostaatkankerpatiënten voldoende om kort-cyclische kwaliteitsverbeteringen te implementeren en evalueren.

De drie samenwerkende ziekenhuizen hebben al een aantal plannen doorgevoerd die passen binnen het idee van het CPCN. Ze monitoren onder meer de uitkomsten van de behandelingen van alle prostaatkankerpatiënten en de operatiecomplicaties. Iedere drie maanden vindt een evaluatie plaats. Daarnaast worden de behandeluitkomsten nog eens twee keer per jaar geëvalueerd binnen het verband van Santeon-ziekenhuizen.

Verbeterdoelen

De variatie in de resultaten leidt tot concrete verbeterdoelen. Door de verschillende operatie op  één locatie uit te voeren zijn de OK-assistentie, PA-beoordeling en nazorg op de verpleegafdeling overal gelijk en is er goed onderling contact tussen de operateurs. En om de zorg van huisarts en specialist goed op elkaar te laten aansluiten zijn met de huisartsen en regioziekenhuizen regionale afspraken gemaakt over diagnostiek, behandeling, verwijzen en terugverwijzen.

Naar het artikel

Reacties