Geïntegreerde zorg

Rijnstate volgt coronapatiënten met draagbare sensor

Rijnstate en Philips gaan in de regio Arnhem samenwerken om corona-patiënten die zorg nodig hebben na ontslag uit het ziekenhuis te volgen. Daarnaast gaat Rijnstate ook de mogelijkheden verkennen om draagbare sensoren te gebruiken om patiënten binnen en buiten het ziekenhuis te monitoren.

Rijnstate en Philips bouwen sinds 2018 gezamenlijk aan de kliniek van de toekomst. De volgende stap is een samenwerking met DrieGasthuizenGroep en Onze Huisartsen in de regio Arnhem om de zorg voor patiënten te verbeteren.

Rijnstate wil met de hulp van vragenlijsten en metingen van vitale functies door een draagbare sensor beoordelen welke corona-patiënten (extra) zorg nodig hebben. Deze patiënten bevinden zich buiten de muren van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in de VVT-instelling Drie GasthuizenGroep of thuis.

Zorgpad

“Rijnstate ziet de mogelijkheid om samen met Onze Huisartsen en DrieGasthuizenGroep corona-patiënten op gecoördineerde wijze te volgen en een stap richting de toekomst te zetten”, zegt Wim van Harten, voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate. “Het streven is een integrale aanpak voor het volledige zorgpad met screening, vroegdiagnostiek, monitoring in en buiten het ziekenhuis en zelfmanagement-oplossingen. Deze aanpak kan in ons gehele zorgproces ingepast worden en gaat ons nu helpen bij de zorg voor corona-patiënten en het herstarten van zorg.”

Geïntegreerde oplossing

Met de geïntegreerde oplossing krijgt de behandelend specialist binnen Rijnstate of de huisarts een completer beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. De sensor meet hartslag en ademhalingsfrequentie. Deze meetwaarden én de resultaten van de geautomatiseerde vervolg-vragenlijsten worden in een dashboard weergegeven. Op deze manier heeft Rijnstate overzicht van een eventuele trendwijziging in de gezondheidssituatie van de patiënt en kunnen zorgverleners daarnaar handelen.

De doelstelling van deze pilot is om de patiëntenstromen beter te managen.  Essentiële onderdelen van dit programma worden wetenschappelijk geëvalueerd in samenwerking met Universiteit Twente.

 

Reacties