Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Santeon ziekenhuizen zorgen voor betere behandeling van IBD

De Santeon ziekenhuizen hebben de behandeling van chronisch inflammatoire darmaandoeningen gestroomlijnd en op onderdelen verbeterd.
Santeon ziekenhuizen verbeteren behandeling IBD
Beeld: iStock

Zo is het aantal onderzoeken bij kinderen sterk verminderd, is de registratie bij volwassenen aanzienlijk verbeterd en is het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp licht gedaald. Om kosten te besparen, zijn dure medicijnen, zoals biologicals, gezamenlijk ingekocht. De ziekenhuizen hebben hun uitkomsten op 28 februari gepubliceerd.

IBD

Inflammatory Bowel Disease is de meest gebruikte benaming voor chronische ontstekingen van het maagdarmkanaal. Onder deze ontstekingsziekten vallen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van het hele spijsverteringskanaal. Colitis ulcerosa is een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm. IBD is niet te genezen. Behandeling heeft als doel om de ziekte rustig te houden. In Nederland lijdt 1 op de 200 mensen aan chronische darmziektes, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. De Santeon ziekenhuizen behandelen gezamenlijk bijna 12.000 van de 85.000 patiënten met IBD in Nederland.

Onderzoeken

Patiënten die lijden aan IBD hebben te maken met veel belastende onderzoeken, zoals calprotectine testen – waarbij wordt gekeken naar ontlasting – en MRI-scans. Daarbij brengen de onderzoeken hoge kosten met zich mee. Door het onderling vergelijken van de zorgresultaten, bleek dat er tussen de Santeon ziekenhuizen veel verschil zat in het aantal onderzoeken dat werd afgenomen bij kinderen. Dit heeft geleid tot Santeon richtlijnen, waardoor het aantal onderzoeken in de ziekenhuizen behoorlijk is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, met gelijkblijvend zorgresultaat. Het aantal calprotectine testen daalde met 22 procent en het aantal MRI-scans met 8 procent.

Verbetercycli

De Santeon ziekenhuizen hebben zeven verbetercycli van een half jaar doorlopen. Een verbetercyclus start met het invullen van een scorekaart, die bestaat uit drie onderdelen: uitkomsten, kosten en processen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande indicatoren zodat het invullen niet tot extra administratieve last zorgt. Nadat de scorekaart is vastgesteld, gaan de data analisten van de ziekenhuizen aan de slag. Zij voorzien de indicatoren van allerhande gegevens die vaak in verschillende data systemen zijn opgeslagen. De cyclus eindigt met de bijeenkomst van het verbeterteam, bestaande uit vertegenwoordigers van medisch specialisten, projectleiders en data analisten. Het team analyseert de verschillen en stelt verbeteracties voor.

Betere registratie

De komende jaren proberen de ziekenhuizen de registratie steeds verder te verbeteren. Evelyne Verweij, MDL arts in het Maasstad Ziekenhuis: “Goede registratie helpt artsen om in één keer overzicht te hebben over hoe de ziekte verloopt en hoe actief de ziekte is bij de patiënt. Dit zorgt ervoor dat we de juiste vragen kunnen stellen en samen met de patiënt tot een passende behandeling komen. Daarnaast helpt registreren ons om de verschillen tussen de ziekenhuizen goed weer te geven, zodat we van elkaar kunnen leren en verbeteren.”

Om goede zorg te kunnen verlenen aan IBD patiënten is het voor artsen van belang om de ziekte in kaart te brengen. Dit gebeurt via de Montreal score. De ziekteactiviteit van een patiënt wordt gemeten door middel van de Physician Global Assessment (PGA) score. De registratie van deze scores blijkt lastig, omdat bij de ziekte IBD veel zorgprofessionals zijn betrokken en er soms uitdagingen op ICT gebied zijn. Tijdens het traject is de registratie van de Montreal score bij de ziekte van Crohn gestegen van 25 procent naar 53 procent en bij colitis ulcerosa van 15 procent naar 45 procent. De registratie van de PGA-score is bij de ziekte van Crohn gestegen van 6 procent naar 46 procent en bij colitis ulcerosa van 4 procent naar 40 procent. Dit is gerealiseerd door zorgverleners vaker te attenderen op het ontbreken van de registratiescores en dossieronderzoek, waarbij ontbrekende waardes worden aangevuld.

Transparantie

Het Samen Beter programma heeft als doel de best passende zorg voor de patiënt. Medisch specialisten en zorgverleners werken hierbij, samen met de patiënt, continu aan het verbeteren en personaliseren van de zorg. Dit gebeurt door het vergelijken van elkaars resultaten, waarbij leren van elkaar centraal staat. Door het delen van de resultaten van het Samen Beter programma wil Santeon ook het bredere zorgveld inspireren om aan de slag te gaan met waardegedreven zorg. In dit rapport zijn alle verbeterinitiatieven, waaronder ook het terugdringen van het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp en de inkoop van dure geneesmiddelen beschreven. Het proces van verbeteren gaat natuurlijk door. Komende jaren richt het verbeterteam zich op de digitalisering van IBDzorg, de inzet van data voor een predictiemodel, wetenschap en waardegedreven financiering en een breder scala aan biologicals.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.