Home Tags GGZ

GGZ

Nieuwe tool maakt evalueren van ggz-behandeling makkelijker

Door regelmatig het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken hebben patiënten, naasten en de behandelaar meer zicht op de voortgang en effectiviteit van de behandeling. Zo kan eerder worden bijgestuurd als dat nodig is.
Meten van uitkomsten en kosten

‘Behandelingen vergelijken: in de somatiek vanzelfsprekend, ingewikkeld in de ggz’

Er is geen eenduidig standaard protocol voor iemand met mentale problemen. “Informatie delen om de behandeling te vergelijken is ingewikkeld als het gaat om de ggz,” zegt Elske van den Berg, directeur van het centrum voor eetstoornissen en obesitas Novarum.
Meten van uitkomsten en kosten

ROM in de ggz: meer regie met uitkomstmaten

Samen beslissen met ROM (Routine Outcome Monitoring) is in de ggz nog niet breed geïmplementeerd. Dat blijkt uit onderzoek van acht ggz-organisaties.
Meten van uitkomsten en kosten

‘Diepgang van de behandeling in de ggz ontbreekt’

Door een gebrek aan focus op de cliënt en beperkte behandelkeuzes is waardegedreven zorg moeilijk te realiseren in de ggz. Dat zegt ggz-belangenbehartiger voor cliënten en naasten Paul Ulrich. “In de ggz moeten we echt nog de diepte in. Wat zijn de functies of onderliggende processen die zijn aangedaan?”
Patiëntperspectief
Floortje Scheepers

Floortje Scheepers: ‘De kijk op problemen in de ggz zorgt voor spanning’

De verschillende perspectieven op zorg maken dat veranderingen soms moeizaam en traag verlopen. Volgens hoogleraar innovatie in de ggz Floortje Scheepers moeten we daarom het gesprek met elkaar aangaan. “We weten zeker dat we het over tien jaar anders doen dan nu. Dan kunnen we beter zelf met veranderingen beginnen.”
Validering en kennisdeling

‘Vergroot de kwaliteit van waardegedreven ggz samen met de cliënt’

Waardegedreven zorg in de ggz lijkt lastig. Een depressie heeft geen specifiek begin en einde, wat vergelijken van behandelingen moeilijker maakt. Toch denkt Marco Verheul, bestuursvoorzitter van Volante, dat waardegedreven zorg juist helpt om de kwaliteit van de ggz te verbeteren.
Patiëntperspectief

Subsidie voor digitaal zelfmanagementplatform voor mensen met epa

Onderzoekers van Tilburg University gaan een digitaal zelfmanagementplatform ontwikkelen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (epa). Ze hebben hiervoor een subsidie gekregen van NWO.
Geïntegreerde zorg

CZ-topman De Groot : ‘Passende zorg is kloppend hart van IZA’

CZ-topman Joep de Groot adviseert zorgaanbieders om met een strakke programmatische aanpak aan de slag te gaan met passende zorg. ‘Dat is de implementatiemotor van passende zorg.’
Geïntegreerde zorg

Nieuwe keuzehulpen voor samen beslissen in de ggz

Kwaliteitsinstituut Akwa GGZ lanceert drie nieuwe keuzehulpen voor de geestelijke gezondheidzorg. Het gaat om keuzehulpen bij opiaatverslaving, eetstoornissen en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten/aanhoudende lichamelijke klachten (SOLK/ALK).qr
Validering en kennisdeling

Onvoldoende kaders voor samen beslissen in de ggz

Er is weinig bekend over het gebruik van kwaliteitsstandaarden voor de ggz in de praktijk. Daarom hebben Akwa GGZ en de Nederlandse ggz gekeken waar standaarden goed aansluiten op de praktijk, waar knelpunten zitten en welke ondersteuning zorgprofessionals nodig hebben. Daaruit blijkt onder andere dat samen beslissen vooral afhangt van de visie en werkwijze van de zorgprofessional.