Home Tags In de spreekkamer

In de spreekkamer

Organisatie

In de spreekkamer | Marieke de Boer: ‘Wij werken revolutionair’

Marieke de Boer is gezondheidswetenschapper en programmamanager waardegedreven zorg in het Isala ziekenhuis in Zwolle. “Ik vind het revolutionair om te werken vanuit een holistische benadering waarbij de mens meer is dan zijn ziekte.”
Geïntegreerde zorg

In de spreekkamer | Wink de Boer: ‘Wat nu nodig is, is systeemverandering’

Wink de Boer is MDL-arts in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Hij past er de zinnige zorg toe die hij zelf als medisch directeur van 2014 tot 2018 mede doorvoerde in zijn ziekenhuis. Hoe kijkt hij naar passende zorg zoals die nu op de kaart staat?
Patiëntperspectief

In de Spreekkamer | Willem Jan Bos: ‘Ambitieniveau passende zorg is hoog gegrepen’

Willem Jan Bos is internist-nefroloog in het St. Antonius Ziekenhuis, bijzonder hoogleraar Nierziekten in LUMC en co-voorzitter van Linnean. “Praten in de spreekkamer doe ik altijd al, maar ik ben bewuster bezig met de patiënt, dat leidt tot meer verbinding.”
Geïntegreerde zorg

In de Spreekkamer | Jurgen Pesch: ‘Beter voorschrijven is passende zorg’

Het beste medicijn voorschrijven in de juiste dosering, rekening houdend met patiëntenkenmerken en tegen de beste prijs. Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) van Zorginstituut Nederland ondersteunt artsen hierin al veertig jaar lang. Tot 2015 in een lijvig handboek, sindsdien alleen nog via een website en app. Jurgen Pesch, product-owner en coördinator redactie FK: “Beter voorschrijven is passende zorg.” 
Patiëntperspectief

In de spreekkamer: Sekse-specifieke beslishulp moet vrouwen met hartklachten helpen

Onderzoekers van het UMC Utrecht, Tilburg University en het Amsterdam UMC ontvingen onlangs een subsidie van 300.000 euro van ZonMW om de diagnose en behandeling bij vrouwen met mogelijke hartklachten te verbeteren.
Patiëntperspectief

In de spreekkamer: ‘Met PROM’s achterhaal je problemen die je anders niet ziet’

Jan-Jaap Hendrickx, KNO-arts/hoofd-halschirurg bij Amsterdam UMC, vindt het belangrijk dat zorgprofessionals meer met PROMs gaan werken. “Critici vinden dat we te veel vragen stellen, daar ben ik het principieel niet mee eens”
Validering en kennisdeling

In de spreekkamer: ‘Breng zicht op kwaliteit van zorg terug naar de werkvloer’

Jeffrey van den Berg is kwaliteitsadviseur bij Humanitas DMH; zorgorganisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Hij leidt er het project ‘Lerend Verantwoorden’. ‘Kwaliteit van zorg wéten in plaats van meten. Daar willen we naar toe.’
Organisatie

In de spreekkamer: ‘Zorgkwaliteit gaat over zoveel mogelijk eigen regie voor de cliënt’

Hoe pas je waardegedreven zorg toe in de praktijk? Alice Hammink is kwaliteitsmedewerker bij Pameijer, zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Voor haar betekent kwaliteit van zorg kwaliteit van leven.
Organisatie

In de spreekkamer: ‘Enige mate van paternalisme van de dokter blijft noodzakelijk’

Rob Baatenburg de Jong is hoofd-hals chirurg, afdelingshoofd KNO en voorzitter stuurgroep waardegedreven zorg van het Erasmus MC. Zonder de toepassing van waardegedreven zorg kan hij niet meer werken. "Waardegedreven zorg brengt je naar de kern van zorg verlenen."