Home Tags KiZ special Patiëntperspectief (2019)

KiZ special Patiëntperspectief (2019)

Het patiëntenperspectief in bemoeizorg

Bemoeizorg is de algemene benaming voor een specifieke methodiek om sociaal kwetsbare mensen te signaleren en hulp te bieden. De methodiek stelt de cliënt in het middelpunt, want zonder aansluiting bij de leefwereld van de cliënt is de hulpverlening kansloos. Misschien een eyeopener voor andere ggz-sectoren?

De patiënt betrekken bij zorg en onderzoek

Anno 2019 bestaan er veel verschillende manieren om de patiënt te betrekken bij  de uitvoering van de zorg en bij kwaliteitsverbetering.

Experience-based co-design (EBCD)

Vernieuwend aan de EBCD-benadering is dat patiënten én zorgverleners gedurende alle fasen van het project actief worden betrokken en actief samenwerken. EBCD biedt mogelijkheden om de leefwereld en het verhaal van de patiënt binnen de zorg meer centraal te stellen.

Samen werken aan betere zorg met EBCD

Experience-based co-design (EBCD) stelt de relatie tussen zorgverlener en patiënt centraal. Het is een bewezen succesvolle methodiek voor kwaliteitsverbetering

Optimaal gebruik maken van citizen science

Citizen science betrekt het publiek bij wetenschappelijk onderzoek. Hiermee kan dat onderzoek beter inspelen op de vragen en behoeften van bijvoorbeeld patiënten in gezondheidsonderzoek. Verschillende instituten denken na over de meest optimale manier. Een overzicht.

Beoordelingscriteria voor instrumenten Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg werkt met een eigen kwaliteitskader waarin de ervaring van de cliënt echt centraal staat. Om die ervaring te meten, is een waaier aan instrumenten ontwikkeld. Instellingen kunnen daaruit kiezen welke vragenlijsten ze willen gebruiken voor hun onderzoek naar cliëntenervaringen. Om de kwaliteit te handhaven, zijn beoordelingscriteria en een beoordelingsprocedure opgesteld.

Het meten van cliëntervaringen in de gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg werkt met een zorgvuldig opgezet en voorbereid kwaliteitskader. Het richt zich op wat de cliënt nodig heeft om zo volwaardig mogelijk te leven.

Henk Nies: ‘De ervaring telt’

De ervaring telt. Als mens, maar ook als professional. Ik dacht al jong dat ik wist wat het betekende om oud te worden. Inmiddels heb ik ervaren wat het betekent om dement te zijn, om fysieke gebreken van de oude dag te hebben en wat het is om in een verpleeghuis te wonen. Tien persoonlijke leerpunten.
Validering en kennisdeling

Patiëntwetenschappen en het belang van geschreven ervaringsverhalen

 In debatten over de zorg wordt er veel gepraat over de rol van de patiënt. Vaak wordt daarbij gezegd dat de patiënt centraal moet komen te staan. Daar is weinig tegen in te brengen. De vraag is natuurlijk hoe dat in de praktijk moet worden gebracht. Ervaringsverhalen kunnen uitkomst bieden.